Alla vernissager 2 månader framåt


vernissage fredag 28 janvernissage lördag 29 jan • 3:e Våningen Dans & Konstscen,Göteborg
 • NEJD - grupputställning
  NEJD Magasin är en kulturtidskrift med årlig utgivning, och har publicerats sedan 2018 av konstnärerna David Eng och Johan Andrén. För utställningen NEJD Magasin NR4, NEJD upprepar sig, så har den redaktionella processen med magasinet översatts till en rumslig och kuratoriell process. På samma sätt som tidningen innehåller en eklektisk samling av konst, approprierade material, poesi, serier, kulturkritik och satir, så är utställningen ett sammelsurium av medium och uttryck. Tillsammans med inbjudna konstnärer och under ett övergripande tema så jobbar Eng och Andrén med att både kontrastera och harmoniera objekt och idéer som vid en första anblick inte har med varandra att göra, för att skapa en abstrakt men sammanhängande helhet.

  Huvudmotivet för denna fjärde utgåva av NEJD Magasin, i form av ett allkonstverk med totalt 8 inblandade konstnärer, är upprepningar, repetitiva handlingar och samlande. Detta gestaltas i skulptur, teckning, fotografi, video, ljudverk och performance, och även genom hittade material och ready mades.

  Medverkande konstnärer:

  Johan Andrén
  Ingvild Bertelsen
  Vilde Blom
  David Eng
  Hanna Larsson
  Charlott Malmenholt
  Longest Night
  Anton Josephson
  Vernissage 29 januari kl 15–21, med performances


 • Konsthantverkarna,Stockholm
 • TREASURES FROM THE SEA En utställning om människans relation till havet –
  Grupputställning med 6 svenska smyckekonstnärer Medverkande: Lena Lindahl, Serena Holm, Mona Wallström, Paula Lindblom, Anna Norrgrann och Hanna Liljeberg. Vernissage 11–16
vernissage söndag 30 jan


vernissage tisdag 01 feb


vernissage onsdag 02 feb

 • Liljevalchs,Djurgården
 • Princess Svanevit
  – världens längsta så kallade R12:a. Den eleganta intarsiainredningen är ett osedvanligt inslag i en kappseglingsbåt, och därtill ett lysande exempel på tjugotalsklassicismen, även kallad Swedish Grace.
  Inredningens upphovsman, Ewald Dahlskog (1894–1950), var under 1900-talets första hälft en välkänd konstnär.

vernissage fredag 04 febvernissage lördag 05 feb


 • Rian designmuseum,Falkenberg
 • Female Traces
  - Att rita möbler är ett till stora delar manligt kodat yrke, trots insatser från generationer av kvinnliga formgivare. Utställningen lyfter kvinnliga formgivares betydelse för designens utveckling.


 • Lunds konsthall,Lund
 • The Playground Project
  Utställningen tar sin utgångspunkt i lekskulpturernas historia från slutet av 1800-talet till 1980-talet. Det är en utställning om leken, men också om synen på barnets plats i den urbana miljön under välfärdsstatens framväxt.


 • Galleri Lorentzon,Stockholm
 • Stefan Peterson Bauhaus,Barbapappa och en skvätt banksy Kan man vara inspirerad av ovanstående storheter samtidigt? Stefan Peterson kan. I sitt måleri kontrasterar han de tre grundformerna inom Bauhaus mot de mer organiska hos Barbapappa samtidigt som estestiken inom gatukonsten inte är långt bort. Det olika inspirationskällorna ger spänning och diversiteten i måleriet.
  Måleri Vernissage 13-17

 • Moderna Museet,Stockholm
 • Svenska förvärv: Inblickar
  – den första av två utställningar med verk från Moderna Museets stora förvärvsprojekt Svenska förvärv 2021. Satsningen, som möjliggjordes efter ett extra anslag på 25 miljoner från regeringen, resulterade i inköp av 373 nya verk skapade av 168 konstnärer.


 • KarbyGrafikerna: Tema Himmel och hav.
 • Täby Konsthantverkare: Utvalt konsthantverk.


vernissage måndag 07 feb

 • Kulturhuset Stadsteatern,Stockholm
 • Ung svensk form 2022
  Här medverkar 25 unga formgivare. Ta del av deras verk inom möbeldesign, konsthantverk, grafisk form, mode, arkitektur och industridesign.
  PRIS
  Ordinarie: 100 kr
  Pensionär: 80 kr
  Stud. från 20 år: 80 kr
  Ung under 20 år: 0 kr

vernissage onsdag 09 febvernissage torsdag 10 feb


vernissage fredag 11 feb

 • Internationella Gruppen curerar
  (Galleriet innersta rummet)vernissage lördag 12 feb

 • Kristianstads konsthall,Kristianstad
 • Varför tveka? Marika och CG Wachtmeisters konstsamling
  Konst av bl.a. Marina Abramović, Janine Antoni, Bård Brevik, Elina Brotherus, Barbro Bäckström, Louise Bourgeois, Christo & Jeanne Claude, Lena Cronqvist, Nathalie Djurberg och Hans Berg, Stina Ekman, Peter Freudenthal, Nan Goldin, Charlotte Gyllenhammar, Ann Hamilton, Jenny Holzer, Jan Håfström, William Kentridge, Carl Magnus, Zorán Naskovski, Lars Gunnar Nordström, Gabriel Orozco, Kirsten Ortwed, Roxy Paine, Jason Rhoades, Axel Annica Karlsson Rixon, Andreas Serrano, Ann-Sofi Sidén, Vassil Simittchiev, Kara Walker, Robert Wilson, Cajsa von Zeipel med flera. • Millesgården,Lidingö
 • Dora Kallmus MADAME D'ORA Wien & Paris 1907–1957 –

  (1881–1963) fotograf, hade ateljé i Wien och sedermera Paris. Kallmus och hennes ateljé fick tidigt namnet d'Ora, en omformulering av Dora, vilket anspelar på ordet guld. Framför hennes kamera stod kulturpersonligheter och gränsöverskridare som Gustav Klimt, Pablo Picasso, Tamara de Lempicka, Josephine Baker, Coco Chanel och Anita Berber. D'Oras modefotografier publicerades i dåtidens största modemagasin. Modellerna var iklädda Wiener Werkstätte, Balenciaga, Hermès, Chanel och Madame Agnès.

  I samband med att nazisterna tog kontroll över Paris 1940 blev d'Ora, som kom från en judisk familj, av med sin ateljé och flydde till den franska landsbygden. Vänner och familj förföljdes. Hennes syster deporterades och mördades. Dessa fasor förkroppsligas efter kriget av d'Ora i en fotografiserie från parisiska slakthus och flyktingförläggningar. Kontrasterna är häpnadsväckande.

  Utställningen är ett samarbete med Photoinstitut Bonartes i Wien.

vernissage söndag 13 feb


vernissage fredag 18 feb


vernissage lördag 19 feb

vernissage torsdag 24 feb
 • Nationalmuseum,Stockholm
 • Swedish Grace – konst och design i 1920-talets Sverige
  I utställningen sammanfattas den epok som brukar kallas för »det glada 20-talet« men som egentligen var ett motsättningarnas decennium. Den uppsluppna feststämningen blandades med hungersnöd, regeringskriser och hög arbetslöshet. Tradition och nationalistiska tongångar ställdes mot ny teknik och internationell modernism, vardagsnära skildringar och hantverksambitioner mot postkubism och industriell massproduktion. Arkitekter, formgivare och konstnärer hämtade inspiration från hela världen och former från antiken, det förhistoriska Egypten och Kina. I utställningen visas konst, design, film och mode från en brytningstid som lade grunden till det moderna samhället av konstnärer såsom Gösta Adrian-Nilsson, Otto G Carlsund, Siri Meyer, Vera Nilsson, Edward Hald, Simon Gate, Anna Petrus, Nils Fougstedt och Carl Malmsten.


vernissage lördag 26 feb


 • Moderna museet Malmö,Malmö
 • Moderna Museets samlingsutställning 2022, med verk ut Moderna Museets samling, diskuterar universella och existentiella teman som tid och materialitet i relation till ett bevarande konserveringsarbete. Utställningen lyfter fram flera sällan visade verk från 1800-talets mitt fram till idag och presenterar dem i nya dialoger. Projektet är ett samarbete mellan museets intendent Andreas Nilsson och konstnärsduon Gideonsson/Londré.

 • Galleri Kronan,Norrköping
 • Konst eller Klocka 13.0
  KIFiN, Konstnärernas Intresseförening i Norrköping i samarbete med Norrköpings kommun
  Olika tekniker Vernissage 26/2 kl 13
 • Visning av Täby Konstvänners lotterikonst.

  31 mars Anna Laestadius föreläser om Hilma af Klint. Kl 19:00.

 • KarbyGrafikerna: Tema Valfritt

vernissage tisdag 01 mar


vernissage fredag 04 marvernissage lördag 05 mar

 • Galleri Fiskhuset,Nyköping
 • Kontrast
  Fiskhussalongen inbjuder konstnärer från landskapet Södermanland och visar konst i olika tekniker. Vernissage: 11-15vernissage måndag 07 mar


vernissage torsdag 10 mar


vernissage fredag 11 mar

vernissage lördag 12 mar
vernissage torsdag 17 mar • Nationalmuseum,Stockholm
 • »Härligt att vara skulptör!« Svenska kvinnliga konstnärskap 1880–1920.
  »Härligt att vara skulptör! Artist. Hurra!« Så uttryckte sig konstnären Ida Matton i sin dagbok 1923, trots de vedermödor hon ibland upplevde i sitt yrkesval. Skulpturyrket var tungt och smutsigt och enligt traditionen en manlig syssla. Nakna skulpterade kroppar ansågs inte lämpliga för kvinnor. Trots detta utbildade sig relativt många kvinnor till skulptörer i Sverige under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, men därefter glömdes de flesta av dessa konstnärskap bort. Utställningen baseras på ett flerårigt samarbetsprojekt mellan olika nordiska museer och fristående nordeuropeiska forskare samt crowdsourcing där privatpersoner hörsammat museets upprop och delat med sig av glömda berättelser kring kvinnliga skulptörer. Den bjuder både på igenkänning och återupptäckter av skulpturer från såväl offentlig miljö som privata sfärer av skulptörer som Ida Matton, Ruth Milles, Alice Nordin, Agnes de Frumerie och Sigrid Fridman.

vernissage fredag 18 mar


vernissage lördag 19 mar

 • Åmells konsthandel,Stockholm
 • Åmells vårutställning
  I Åmells årliga vårutställning presenteras klassiskt och modernistiskt måleri och skulptur av Nordens främsta konstnärer.


 • Vårsalong med Täby Konstnärer.
 • KarbyGrafikerna: Vårsalong.vernissage torsdag 24 mar


vernissage fredag 25 mar
vernissage lördag 26 mar


Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90