alla vernissager 2 månader framåt


vernissage torsdag 17 janvernissage fredag 18 jan
vernissage lördag 19 jan


 • Galleri Kyrkskolan, Österhaninge
 • Haninge förr, nu och i framtiden / Haninge in the past, now and in the future
  För aktuellt program, se hemsida / For the current program, see website.

vernissage onsdag 23 jan


vernissage torsdag 24 jan
vernissage fredag 25 jan


 • Liljevalchs, Stockholm
 • Vårsalongen 2019 – 136 konstnärer visar 254 verk / Spring salon 2019
  (Mon 11–17, Tues–Thur 11–20, Fri–Sun 11–17) Vernissage kl: 11–17

vernissage lördag 26 jan


vernissage söndag 27 janvernissage torsdag 31 jan
vernissage fredag 01 feb

vernissage lördag 02 feb


 • RIAN designmuseum, Falkenberg
 • Att forma det moderna – Bauhaus 100 år.
  RIAN designmuseum visar möbler, böcker, textilier och bruksföremål med anknytning till Bauhausskolan, främst från skolans verksamhetstid under 1920- och 30-talen.

 • RIAN designmuseum, Falkenberg
 • 17 ögon på Bauhaus – kommentarer från HDK.
  17 studenter från HDK i Göteborg som arbetat med keramik, textil och smycken presenterar verk som anknyter till Bauhausskolans formspråk.
 • Moderna museet Malmö, Malmö
 • Blue is the Color of Your Eyes. Om materialitet och abstraktion ur Moderna Museets samling. Curatorer: Iris Müller-Westermann och Andreas Nilsson
 • Kaolin, Stockholm
 • Stockholm Design Week /Projektrummet
  Miniutställning med skulpturala objekt Vernissage kl: 11–16
 • Konstinköp för lotteri

 • Tyresö konsthall, Tyresö
 • Natur-likt – Grupputställning med Tyresö konstnärer / Group exhibition with local artists.
  Måleri, foto, collage och trä Vernissage kl: 12–15

 • Täby Konsthantverkare: Utvalt konsthantverk
  Västra flygeln
 • KarbyGrafikerna: Tema: Gränslöst
  Grafikverkstadenvernissage söndag 03 feb


vernissage tisdag 05 feb
vernissage onsdag 06 feb
vernissage torsdag 07 febvernissage fredag 08 febvernissage lördag 09 feb


 • Processer, modeller och skisser II (Glasrummet) / Processes, models and sketches II
vernissage söndag 10 feb


vernissage torsdag 14 feb
vernissage fredag 15 feb

vernissage lördag 16 feb
 • Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm
 • Relationer i Grez-sur-Loing –
  Grez-sur-Loing är en mytomspunnen konstnärsby i svensk konsthistoria som i denna utställning för första gången presenteras som en internationell konstnärskoloni med i synnerhet skandinaviska och anglosaxiska konstnärer, författare och musiker. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika relationer och samband mellan konstnärerna av olika nationaliteter och de fascinerande verk som de skapade. Utställningen visar över 80 konstverk av såväl kända som mer okända konstnärer


 • Sundsvalls museum, Sundsvall
 • Tänk på trappor och stegar!
  Konstruktionsritningar, grafik, skulptur, fotografi och en gobeläng konkretiserar vad trappor och stegar kan vara.
vernissage söndag 17 feb

 • Dansmuseet – Museum of Movement, Stockholm
 • Gastar, generaler och gudinnor.
  Kabuki, No och Jingju? Masker, dockor och skuggspelsfigurer från Kina, Tibet och Japan visas. De berättar om urgamla traditioner som lever vidare inom dans och teater.

vernissage måndag 18 feb


vernissage onsdag 20 feb

 • Millesgården, Lidingö
 • Tillbaka till paradiset – En stor utställning med 134 verk av bland andra / Back to paradise – A comprehensive exhibition comprising 134 works by, among others

vernissage torsdag 21 febvernissage fredag 22 feb

vernissage lördag 23 feb • Röhsska museet, Göteborg
 • Inspiration Östasien / Inspiration East Asia
  Ny basutställning med konsthantverk som berättar om mötet mellan Norden och Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning. Utställningen visar exempel på hur mötet mellan Norden och Östasien än idag genererar nyskapande form.
 • Nytt i samlingen – ett urval av de senaste årens nyförvärv av formgivare och konstnärer som skapat uppseendeväckande design. / New works in the collection – a selection of recent years' new acquisitions of designers and artists who have created remarkable design.
 • Konsthallen i Luleå, Luleå
 • Konstinköp som Luleå kommun gjort under 2018. Allmänheten och anställda har här möjlighet att ta del av konsten och föreslå placeringar i kommunens lokaler


 • Thielska Galleriet, Stockholm
 • Systrarna Jobs – keramik och textil. / The Jobs sisters – Ceramics and Textiles.
  Systrarna Lisbet Jobs och Gocken Jobs skapade keramik och textil som fick de svenska hemmen att blomma. Utställningen visar de två konstnärernas värld av mönster och dekorer genom effektfulla iscensättningar med växtmaterial och levande plantor. Här berättas historien om de två framgångsrika konstnärerna och deras verk, samt om naturen, konsten och vardagslivet som förlaga och som inspirationskälla.
vernissage söndag 24 feb


vernissage torsdag 28 feb • Nationalmuseum, Stockholm

 • Under våren och sommaren visar Nationalmuseum Dansk Guldålder, en utställning med det allra bästa av danskt måleri från 1800 till 1864. I ett samarbete mellan Nationalmuseum i Stockholm, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn och Petit Palais Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris görs en av de mest ambitiösa genomlysningarna på många år av en höjdpunkt i den europeiska konsthistorien. Under den danska guldåldern växte en till lika delar magisk och verklighetsnära bildvärld fram i ett samhälle som präglades av stora omvälvningar. I konsten uppstod ett parallellt universum där vardagens elände lyste med sin frånvaro. Av sin närmiljö skapade konstnärer oemotståndliga bilder som bjuder betraktaren att än drömma sig bort, än fascineras av närmast overklig detaljskärpa.

vernissage fredag 01 mar
vernissage lördag 02 mar


 • Acqua di colore

vernissage tisdag 05 mar


vernissage torsdag 07 mar
vernissage fredag 08 mar


vernissage lördag 09 mar • Processer, modeller och skisser III (Glasrummet) / Processes, models and sketches III


 • Konsthallen i Luleå, Luleå
 • Träd / Trees
  – ett antal konstnärer gestaltar träd på olika sätt och i olika tekniker. Deltagande konstnärer:

 • Galleri Fiskhuset, Nyköping
 • Fiskhussalongen med temat MOD / Fisherman's Hall with the theme of MOD
  Konstnärer från landskapet Södermanland visar konst i olika tekniker. Vernissage kl: 11-15


vernissage söndag 10 mar


vernissage onsdag 13 marvernissage torsdag 14 mar

vernissage fredag 15 mar

vernissage lördag 16 mar • KarbyGrafikerna: Vårsalong.
  Grafikverkstadenvernissage söndag 17 mar