För utställare

Anmälan & inloggning

 • Om att komma med i Konstkalendern

  Har ni aldrig varit med i Konstkalendern kan ni inte logga in. Finns intresse för att vara med i Konstkalendern, skicka ett mail och presentera den verksamhet som du representerar.

  Konstkalendern är öppen för utställningsarranggörer från hela landet. Restriktionerna finns beskrivna under länken, FAQ om Konstkalendern. Klicka här för att göra anmälan online!

  Logga in för att lägga till och redigera utställningar

  Om du har inloggningsuppgifter kan även anmälan till nästa nummer kan göras här

  Ni som redan brukar vara med i Konstkalendern och har inloggningsuppgifter, logga in

  Olika sätt att medverka i Konstkalendern

  OBS! Du som är anmäld och kan logga in: Tänk på att när du skriver in uppgifter om utställningar m m så måste du klart och tydligt ange på vilken nivå ni vill vara med. Följande gäller för medverkan i trycksaken:

  [0] Gratis med namn, besöksadress och ort (nivå 0).
  [1] Adresser (namn, besök, ort, telefon, mail, webb) och öppettider (nivå 1).
  [2] Allt ovanstående plus datum och övrig info om periodens utställningar (nivå 2).
  [3] Fullständig info, enbart på webb under ett år (nivå 3).
  Tappat bort lösenord?

  Om du har tappat bort lösenordet, skriv in den epostadress som du använt som användarnamn nedan och klicka på OK

  Är ni anmälda? Är info inlämnad? Läs korrektur här!

  Skriv någon del av er verksamhets namn nedan

    
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90