nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till något av våra nyhetsbrev

För närvarande har vi fyra nyhetsbrev (Stockholm, Göteborg, Malmö & Lund och Norrland) som innehåller info om vernissager för den kommande veckan. De skickas ut varje tisdag kl 09.00. Du kan anmäla dig till ett eller flera av dem.

Därutöver finns ett brev som distribueras mer oregelbundet som innhåller länkar till recensioner publicerade i någon konsttidskrift eller någon av de större dagstidningarna i landet.

Fyll i formuläret för beställning el avbeställning av nyhetsbrev

För att undvika spam, skriv »konst« i följande fält!

Du kan se här nedan vad de olika breven innehåller de närmaste 7 dagarna!