Tomelilla konsthall

 • Logotyp för Tomelilla konsthall


  Centralgatan 13, Tomelilla

  0417 181 16  

  konsthallen@tomelilla.se | www.tomelilla.se

  tis–fre 10–17, lör–sön 12–16.

  Visa karta

 •  
  lördag 26 jan – söndag 24 feb:

  Elin Maria Johansson är född 1979 i Arnäsvall i Västernorrland. Hon är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är idag boendes och verksam i Skåne.
  Genom installation, performance, ljud, film och objekt skapar hon verk där perceptionen av kroppen, tiden och rummet förvrängs.
  I hennes verk är det ofta svårt att skilja verklighet från fantasi. Dessa två lager verkar flyta mellan vårt undermedvetna och den verkliga världen. Vårt samhälle och vår historia sammanfogas av öden, ouppnåliga fantasier, skuggan av det förflutna och ödesmättade tillstånd. Verken strävar efter att skapa en annan verklighet där nya myter om vår samtid och vårt samhälle kan uppstå.
   
  lördag 09 mar – söndag 05 maj:

  »Berget, mörkret, snön och skogen / The mountain, the darkness, the snow and the forest«

  Yvonne Larsson är född 1958 i Blekinge. Hon är utbildad vid Forum konstskola i Malmö och Lunds universitet och är idag verksam och boendes vid Gyllebosjön på Österlen. Hennes konstnärliga medium är olja på duk. Målningarna, som ofta är av det stora formatet, balanserar i gränslandet mellan det föreställande och det abstrakta. Lager på lager av undermålning och färgbearbetning ger upphov till bildvärldar med förtätade stämningar. Ofta förekommer igenkännbara ting i Yvonne Larssons bilder som upprepas och metamorferas till gränsen till det metafysiska.
   
  fredag 10 maj – fredag 07 jun:

  Kulturskolans elevutställning / School exhibition

   
  lördag 15 jun – söndag 25 aug:

  Sommarregn och Drömmar // Summer rain and dreams

  © Astrid Sylwan

   

  Visa Tomelilla konsthalls tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet