Sök konstnär/Find artist  
  

Sök arrangör/Find venue  
  

Utställningar: Gallerier, konsthallar, konstmuseer

Aguélimuseet

 • Vasagatan 17, Sala

  0224-138 20  

  Öppet: ons-lör 11–16.

  aguelimuseet@sala.se aguelimuseet.se

  Visa tidigare utställningar Visa karta

  kafe

 •  
  lör 09 nov–lör 23 nov

  Solen formar bergen

  Solen formar bergen.

  Utställningen är ett samarbete mellan Aguélimuseet och Kungl. Konsthögskolan och har sin bakgrund i projektet Ekotop, som leddes av Lina Selander och Björn Larsson. Projektet tog avstamp i det postindustriella landskapet och vad detta synliggör. Det rörde sig kring idéer om natur, minne, vetenskap och arbete.

  Solen formar bergen är ett försök att skapa en dialog mellan Ivan Aguéli och studenterna från Kungl. Konsthögskolan. Vad sker i mötet mellan hans blick på horisonten och en samtida blick på naturen?
  I utställningen får vi ta del av Linnea Lindbergs kontemplation över människans sökande efter en plats att vila på, nu när naturen inte längre självklart står till vårt förfogande. Elina Eriksson förmedlar, med måleriet som språk, ett försök att förstå människans förhållande till teknologin och gud. Vladyslav Kamenskyy belyser i sin film hur selektivt minnet är och drar en parallell mellan det urholkade minnet och den utarmade naturen i Ukraina där bärnsten grävs upp i stor skala och används till dekorationer och tavlor. Sara Ekholm Erikssons projicerade bilder illuminerar människans strävan efter att kontrollera sin omgivning; vi kämpar för att stoppa bränder och vi bränner för att gynna skog och mark. Anneli Ström Villaseca tar sig an minnet som ämne; filmen handlar det om det kroppsliga minnet och hur det formar oss. Lior Nønne Malue Hansens skulpturala installation blir en stark kontrast mellan vår problematiska relation till naturen och en till synes enkel organism som mossan, vilken existerar i samklang med den övriga världen.

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90