Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Konstakademien

 • Logotyp för Konstakademien


  Fredsgatan 12 – Jakobsgatan 27 C (elevator), Stockholm, 08 23 29 45  
  Öppet: tis–fre 11–16, lör–sön 12–16. www.konstakademien.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map Facebook

 • lör 29 jan–lör 05 mar

  // AiWHEtL

  I Sophie Totties utställning AiWHEtL materialiseras förfluten tid i nuet genom återvinning.

  Restprodukter som färgrester och penseltvätt införlivas och återbrukas i nya arbeten och i omarbetningar av tidigare verk och textmaterial.

  Utifrån regler som stipulerar repetition av linjer, visuella och rumsliga förskjutningar eller specifika färgrecept, gestaltar verken skärnin . . . 

  Läs mer om utställningen

  White Men Can´t Jump. Utställningsstipendiat

  »White Men Can’t Jump handlar i stort om inkompetens, missbruk och oförmåga att skapa en fungerande tillvaro. Jag tycker om titeln av flera anledningar, men huvudsakligen för att den pekar ut just inkompetens på ett fint och tydligt sätt. Det är en nyckel för att förstå människorna som är gestaltade i utställningen. Att visa upp d . . . 

  Läs mer om utställningen

  ▶ Vad gör rutnätet?

  »Jag arbetar sedan några år med en serie av abstrakta målningar som alla bygger på en form av rutnät som jag lärde mig redan som ung konststudent. Det är en arbetsmetod och på samma gång ett verktyg som har använts genom konsthistorien av konstnärer när de komponerar/disponerar bildytor.

  I utställningen utforskar jag rutnätets visuella struktur och bygger ut det i rummet, samt . . . 

  Läs mer om utställningen
  lör 19 mar–lör 30 apr

  The perceptualist view of intuition. Bernadottestipendiat


  fre 20 maj–sön 19 jun

  Kungl. Konsthögskolans avgångsutställning
Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90