Utställningar: Gallerier, konsthallar, konstmuseer

Färgfabriken

 • Logotyp för Färgfabriken


  Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07  

  Öppet: tor 11–16, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa karta

  restaurang

 • Tidigare utställningar

  (senaste först)

   
  lör 25 jan–sön 15 mar 2020

  Vernissage: 11–19

  Beckers konstnärsstipendium 2020 / Beckers Art Award 2020

  Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettiotredje året i följd – tilldelas 2020 Fredrik Åkum för att han med sin palett får oss att förstå att det i skönhetens måleri finns så mycket mer, där finns också ett helt liv av nyanser.
  Fredrik Åkum (f.1987) tog sin masterexamen i fri konst vid Akademin Valand 2013. Åkums konstnärsskap är grundat i måleri och måleriets process där konstnären genom repetition, förvrängning, avgränsning och andra metoder söker uppnå abstraktion inom det figurativa. / The 33rd Beckers Art Award - a grant of 200 000 SEK - will this year be awarded to Fredrik Åkum For his ability to make us understand that there is so much more in the beauty of painting.
  Fredrik Åkum (b. 1987) took his Masters Degree in fine art at Valand Academy in 2013. Åkum’s artistry has its foundation in painting. In the painting process, the focus is kept on repetition, distortion, delineation and different methods to reach abstractions within the figurative.
  fargfabriken.se

  © Fredrik Åkum

   
  tis 05 nov–lör 16 nov 2019

  Unpredictable Flesh – Nya digitala hantverk, materialforskning och upplevelser i interaktiv arkitektur

   
  lör 07 sep–sön 24 nov 2019

  © Niki Lindroth von Bahr

  »Något Att Minnas« – Hösten 2019 presenterar Färgfabriken en nyproducerad separatutställning med konstnären och animatören / »Something To Remember« – In the fall of 2019, Färgfabriken produces a big solo exhibition with the artist and animator

  (f. 1984).
  Något att minnas omfattar film, skulptur och scenografier, dessutom blir det premiär för Nikis nya kortfilm, Något att minnas som även fått ge namn till utställningen.
  Lindroth von Bahr har en unik stil både i innehåll och uttryck. Hennes filmer, skulpturer och modellvärldar berätta ofta en slags melankoliska moderna fabler där djur agerar i en alldaglig men ändå absurd värld som ändå inte är olik vår egen. Det vardagliga görs främmande och mer distanserad samtidigt som vi genom djurens agerande kan få syn på mänskliga karaktärer och beteenden bortom ytan. Ett intresse för samhällsfrågor och politik blir tydligt i handling och form, även om det inte är konstnärens ambition att driva politiska teser. Utställningen på Färgfabriken kommer att belysa ett samtida, komplext och mångsidigt konstnärskap ifrån olika sidor. / A big solo exhibition with Niki Lindroth von Bahr (b. 1984) where she will exhibit film, sculpture, scenography and the premiere of her short new film.
  Lindroth von Bahr has a unique style, both in regards to content and expression. Her films, sculptures and model worlds, often tell a kind of melancholy modern fables where animals act in an ordinary but at the same time absurd world, which in every way resembles our own. The common and well known is made alien and distanced, while through the actions of the animals we can see and understand our own human characters and behaviors.
  Although it is not the artist's ambition to promote a political view, a significant interest in social and politics issues becomes evident in both action and form in her work.
  fargfabriken.se

   
  lör 07 sep–sön 10 nov 2019

  »This shared circle«

  • Pedro Neda

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Pedro Neda:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Under hösten 2019 har Färgfabriken bjudit in Pedro Neda att utforska konceptet för Open Studio under en längre period med sin processbaserade utställning This shared circle. Open Studio handlar om att exponera den kreativa tanken när den fortfarande befinner sig i rörelse.
  Under utställningsperioden kommer konstnären Pedro Neda att arbeta och vara närvarande i projektrummet. Som besökare är du välkommen att gå in i studion / utställning även om möten, konstproduktion eller installationer pågår!
  Pedro Neda (b.1981 Santiago, Chile) är en självlärd konstnär baserad i Helsingfors, Finland. Han har bland annat deltagit i 12 Biennale de Artes Mediales BAM12 vid National Museum of Fine Arts, i Santiago.
  Neda arbetar med ett brett spektrum av medier, från självgrävd lera och porslin till kåda, färg, föremål, analoga projektioner, musik och video. Genom sin varierade praxis, utforskar Neda material och sociala strukturer och refererar till ämnen som inkluderar marginaliserade subkulturer, isolering och jämlikhet
  Pedro Neda kommer även att genomföra ett antal perfromances och happenings, både inom och utomhus, i samband med This shared circle. fargfabriken.se
   
  lör 13 apr–sön 16 jun 2019

  Delta och sediment

  Med utställningen vill Färgfabriken visa tre uttryck från dagens Bangladesh. Gemensamt uttrycker de såväl en lokal som en global samtid med historiska band till omvärlden. Bangladesh ett land rikt på mångfald och kultur. Att befinna sig i de globala förändringarnas frontlinje medför en snabb och dynamisk utveckling för det fria kulturlivet, vilket märks inte minst genom en spännande samtida konstscen. / Färgfabriken wants to show three expressions from Bangladesh today. In common, they express both a local and a global now, with historical ties to the outside world. Bangladesh is a country rich in diversity and culture, with an exciting contemporary art scene.
  fargfabriken.se

  STILLBILD FRÅN: KHEYAL, SINGLE CHANNEL, 23M30S, BW, STEREO, LOOP, 2015-2018, MUNEM WASIF, PROJECT 88, MUMBAI MED STÖD FRÅN BENGAL FOUNDATION

  • Suvra Kanti Das

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Suvra Kanti Das:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Munem Wasif

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Munem Wasif:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  tor 07 feb–sön 24 mar 2019

  Dan Wirén – Vehicles and Vessels. Projektrummen, Färgfabriken
  
Introduktion av utställningen kl. 18. 
Fritt inträde till både Vehicles and Vessels samt Beckers konstnärsstipendium 2019 – Theresa Traore Dahlberg under vernissagekvällen.

  Dan Wiréns arbete befinner sig i gränslandet mellan det frigjorda, okontrollerade flödet och metodisk research - slumpen är lika närvarande som undersökandet. Genom att plocka upp spår från syner och drömmar skapas sekvenser som ibland hakar upp sig på ett ställe som en gammal grammofonskiva för att sedan gå vidare till någonting nytt.

  Materialet som används - sprött rispapper, pigment, tusch, vatten - representerar själva märgen i målningarna. Processen drivs dels av materialet, i hantverket och lättheten som följer med det. En serie kan göras om femtio gånger för att hitta rätt, eller oförväntat hamna någon annanstans.

  Med måleri och skulptur fokuserar utställningen Vehicles and Vessels på flödet, på den pågående processen i Wiréns långvariga konstnärskap där arbetet gång på gång uppfinner sig självt på nytt. http:// fargfabriken.se

  Dan Wirén, Människomasken

   
  lör 02 feb–sön 24 mar 2019

  Beckers konstnärsstipendium 2019 Theresa Traore Dahlberg

  Beckers konstnärsstipendium har 2019 tilldelats konstnären och filmaren Theresa Traore Dahlberg. Hon lyckas med subtila uttrycksmedel skildra människor i komplexa situationer och hennes val av föremåls- och materialkombinationer skapar en laddning i utställningsrummet, i fysisk och historisk mening. / Theresa Traore Dahlberg has been honoured with Beckers Art Award 2019. She succeeds with subtle expression to portray people in complex situations and her choice of object and material combinations fill the exhibition space with tension, both in physical and historical terms.
  fargfabriken.se

  © Theresa Traore Dahlberg, foto: Olof Grind

   
  fre 19 okt–sön 21 okt 2018

  Faculty of Action är en live-performanceutställning som tar plats i Färgfabrikens takvåning under tre dagar med performance-verk, workshops och samtal. Det handlar om att vara i rummet, i ett här och nu, och att som besökare uppleva konsten som temporär och föränderlig. Faculty of Action är en unik utställningsupplevelse där åtta performancekonstverk pågår samtidigt. Här ges performance-konsten utrymme att omfatta bredden av sitt omfång som konstform samtidigt som en unik plats skapas där verken utgör en helhet istället för ett program.

  • Jessie Kleemann

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jessie Kleemann:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Harold Offeh

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Harold Offeh:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Florence Peake

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Florence Peake:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Katarina Pirak-Sikku

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Katarina Pirak-Sikku:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Anita Wernström

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Anita Wernström:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 29 sep–sön 02 dec 2018

  Peter Hagdahl – Energi, massa, gravitation Hösten 2018 visar Färgfabriken en monumental installation av konstnären Peter Hagdahl. Verket gestaltar på ett poetiskt och målande sätt vår samtida världs komplexa flödesscheman och berör grundläggande existentiella frågor. Hagdahl har genom hela sitt konstnärskap utforskat det samtida ofta genom ny teknik och nya fenomen.  I denna nya rumsinstallation förenas den digitala och fysiska världen i en intrikat visuell väv. I installationen Energi, massa, gravitation på Färgfabriken sammanför Hagdahl olika gestaltningsformer, måleri, rörlig bild, text, skulptur och Ready Made vilket genererar en förflyttning mellan olika former av representation och verklighet. Hagdahl visualiserar på så vis vår värld som delas mellan en digital och fysisk verklighet. Genom en associativ händelsekedja gestaltas det flöde av information och bilder som sköljer över oss dagligen.

  http:// fargfabriken.se

  © Peter Hagdahl

   
  lör 29 sep–sön 02 dec 2018

  Per Svensson – »Alkemi - Det allseende ögat«  på Färgfabriken. Under flera år arbetade Svensson och ett kluster av konstnärer i den nedlagda Kolsyrefabriken, granne med Färgfabriken. Svensson har ett nära band till platsen och beskriver det som att komma tillbaka. Utställningen vandrar sedan vidare till Per Svenssons hemkvarter Majorna i Göteborg, och visas våren 2019 på Röda Sten konsthall. Svenssons allomfattande rumsinstallation sipprar in i och kryper ner i väggar och golv i Färgfabrikens sal. Med arkitektoniska installationer, videoprojektioner, artefakter, skisser och ljud förvandlar Svensson fabriken till ett alkemiskt laboratorium. Det nyproducerade videoverket The All Seeing Eye (2018) manifesterar alkemins upphöjda roll i Svensson praktik och vakar över oss i utställningen från Färgfabrikens signifikanta runda fönster.

  http:// fargfabriken.se

  © Per Svensson

   
  fre 31 aug–tor 06 sep 2018

  »Drone Visions« – En självorganiserad utställning, skapad av Drone Dancing, ett mångsidigt konstprojekt som undersöker vad det innebär att vara människa år 2047.

  Den tekniska utvecklingen går i tilltagande hastighet och påverkar alla delar av samhället. Drivkrafterna bakom den snabba utvecklingen har främst ekonomiska och tekniska grunder, men vad händer med de sociala och kulturella dimensionerna till följd av utvecklingen? Kommer tekniken att vara lösningen på alla våra problem, eller kommer den att arbeta emot oss? Kommer drönarna att dansa för sig själva, eller ska vi dansa med dem?
  Drone Visions är en självorganiserad utställning som flyttar in i stora salen under sex dagar på Färgfabriken. Utställningen bygger på deltagandekultur där olika kreatörer välkomnades att delta och på en digital plattform presentera sina utställningsförslag. Hur projektet skulle genomföras eller se ut var helt upp till deltagarna. Det enda kravet för att delta var att projektet skulle handla om hur framtiden kan komma att se ut år 2047.
  Till skillnad från en vanlig konstutställning har deltagarna i Drone Visions tillsammans planerat och valt ut verken utan hjälp av en curator. Utställningsbudget har fördelats mellan och av deltagarna själva via ett röstningssystem på den digitala plattform som skapats för utställningen. / The technological development is accelerating at an exceptional rate, affecting every part of society. The driving forces for this expansion are mainly based upon economic and technical priorities. But what is happening with the social and cultural dimensions of life due to this development? Will technology solve all of our problems, or will it work against us? Will the drones dance by themselves, or will we dance with them?
  Drone Visions is a self-organized exhibition, exploring what the world could look like 29 years from now. It will be presented in the main exhibition hall at Färgfabriken for a duration of six days.
  Various creators have been invited to present their visions for the year 2047 on a digital platform. How their project would be carried out or look like was entirely up to the participants; the only requirement being that they explore what the future might look like in the year 2047.
  The participants of Drone Visions have collectively planned and selected their works, without the usual supervision of an artistic leader or curator in the making of an art exhibition. The exhibition budget has been distributed between and by the participants themselves through an online voting system on the digital platform created for Drone Visions.
  fargfabriken.se

   
  fre 31 aug–sön 02 dec 2018

  Between Realities – I utställningen Between Realities deltar fem samtida konstnärer som genom olika metoder fokuserar på vad det är att vara människa i en snabbt föränderlig värld, där tekniken ständigt förändras och påverkar både våra beteenden och uppfattningar av vår existens.

  • Wendy McMurdo

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Wendy McMurdo:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Katja Novitskova

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Katja Novitskova:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Julius von Bismarck

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Julius von Bismarck:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Naturligtvis är det svårt att till fullo förstå och beskriva vad digitaliseringen av våra liv och samhället i stort egentligen kommer att betyda. Det är lika lätt att bli hänförd och dras med av de möjligheter som en ständigt uppkopplad värld erbjuder, som det är att se de praktiska och filosofiska problem som uppstår. Är det möjligt att påstå att digitaliseringen förändrar vår perception och att vi därmed upplever världen genom ett bedrägligt filter som förstärker, förminskar och förvränger? Om så är fallet, vad innebär det? fargfabriken.se
   
  lör 05 maj–sön 19 aug 2018

  Shared History Vad händer när vi bryter den kronologiska tolkningen av historia? Kan historieskrivningen göras mer inkluderande? Hur kan pågående historiska skeenden tolkas och gestaltas? Kan kulturen rädda Europa från sin identitetskris? Shared History är ett EU-finansierat projekt som sammanför nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen. Konstnärernas åsikter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med varandra, men de måste kunna relatera till varandra när de utforskar kritiska metoder för berättande och samskapande i en tid av polariserade diskussioner om historia och identitet. Genom att skapa utrymme för kreativ och kritisk dialog för konstnärer, skribenter och tänkare syftar Shared History till att undersöka historia och berättande som en process för deltagande och tolkning, snarare än en uppsättning av solida fakta. Shared History är förutom titeln på detta projekt ett nytt tvärdisciplinärt fält inom historia som undersöker samband snarare än gränser och kronologi, en utgångspunkt som ger möjlighet att kasta nytt ljus på frågorna med oväntade perspektiv. Shared History är ett samarbetsprojekt mellan Färgfabriken (Stockholm), Latvian Centre for Contemporary Art (Riga) och Baltic Sea Cultural Centre (Gdansk). Den europeiska dimensionen gör att utställningen också reflekterar kring EU-byråkratins roll i dynamiken mellan kultur och politik.

  http:// www.fargfabriken.se
  • Hala Alnaji

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hala Alnaji:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Reza Hazare

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Reza Hazare:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Ibrahim Muhanna

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ibrahim Muhanna:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Agnieszka Wołodźko

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Agnieszka Wołodźko:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 14 apr–sön 19 aug 2018

  Children of the Children of the Revolution

  Vad har utopin för personliga konsekvenser? Går det att skapa en tillfällig gemenskap utan att det leder till isolering? Vårens och sommarens utställning på Färgfabriken tar avstamp i dåtiden för att tala om vår samtid. Utställningen äger rum exakt 50 år efter den nu symboliska våren 1968 men reflekterar såväl historiska händelser som den tid vi lever i nu. Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en gemensam erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet. De är barn till en generation som ville skapa ett annat sätt att leva. Dessa konstnärer lärde sig tidigt i livet att avkoda den alternativa normen, och genom konsten blev det möjligt för dem att uttrycka dess komplexitet. En kan säga att detta är en existentiell, rentav biodynamisk utställning: en sammansättning av grekiskans bios [liv] med dynamis [kraft]. Den enkla tanken är att anlägga ett perspektiv som informerar och sätter deras konst i ett nytt sammanhang, och samtidigt belysa någonting som vi alla har gemensamt. Kanske gör detta att både det smärtsamma och det vackra från deras uppväxter träder fram i ett annat ljus. Konstnärerna är nu väletablerade och tillhör själva en generation föräldrar som ställs inför ett dubbelt begär – de vet vad det innebär att vara på en gång utanför och del av ett samhälle, och kan förhålla sig till både konforma och alternativa normer. / What are the personal consequences of utopia? Is it possible to create a temporary community without it leading to isolation? The spring and summer exhibition at Färgfabriken takes takes it’s point of departure in the past to talk about contemporary times. The exhibition takes place exactly 50 years after the now symbolic spring of 1968, and it reflects both historical events and the time we live in now. The exhibition brings together artists from a generation who share a common experience. They are all, in different ways, children of idealists, grown up in "alternative" left-wing environments under the so-called green wave in the 1970s and early 1980s. They are children of a generation who wanted to create a different way of life. These artists learned early in life to decode the alternative norm, and through art it became possible for them to express it’s complexity. You could say that this is an existential, or even biodynamic exhibition: a composition of the Greek bios [life] and dynamis [force, energy]. The simple idea is to establish a perspective that informs and puts their art in a new context, while highlighting something that we all have in common. Perhaps this means that both the painful and the beautiful from the artist’s upbringing can emerge into a new light. The artists are now well-established and belong to a generation of parents who face a double desire – they know what it means to be at once outside and part of a society, and can relate to both conventional and alternative norms.
  http:// www.fargfabriken.se

  © Signe Johannessen

  The exclusion

  © Lina Selander

  © Ylva Snöfrid

  • Nikolina Ställborn

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Nikolina Ställborn:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Nikolina Ställborn

   
  lör 27 jan–sön 18 mar 2018

  Beckers konstnärsstipendium 2018: Petra Hultman

  Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettioförsta året i följd – tilldelas 2018 Petra Hultman som är född 1983 i Smålandsstenar och som i våras utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Vernissage den 27 januari kl 11–19 Stipendieutdelning kl 18.30 Fri entré Ur juryns motivering: "Alla har vi vårt förflutna att bära. Minnen av gott som ont, av det stort kära som det märkligt lilla, av det tillsynes parentetiska som ändå visar sig avgörande för beslut senare i livet. För Petra Hultman finns den personliga berättelsen i farföräldrarnas hantverksflit och besatthet. I en historia om arbete, om renhet och omsorg, om tid och flykt bortom vardagens tristess. I objekt av vila och för tröst. Det är alltså de nära och kära som bultar på konstnärsdörren och som harangeras i Hultmans vackert arrangerade objekt. Tysta och nogsamt dokumenterade lämningar. Arrangemang fyllda av tid, av kärlek och ömhet." Om stipendiaten: Petra Hultman tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i maj 2017 och har i år, förutom Beckers konstnärsstipendium, erhållit ett flertal andra utmärkelser. Erik och Göran Ennerfelts spetsstipendium i kultur tillsammans med Anna Withlocks minnesfond möjliggjorde 2013 ett års residency på Art & Cultural Studies Laboratory i Yerevan, Armenien. 2016 producerade hon Kungl. Konsthögskolans examensutställning Collect Yourself. / The 31th Beckers Art Award- a grant of 200 000 SEK, will this year be awarded to the artist Petra Hultman who graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm in the spring of 2017. Jury’s statement : "During our lives things happen, for better and worse that shapes us to the people we are today. Even the smallest decisions can affect the course of our lives and shape us later in life." The 31th Beckers Art Award- a grant of 200 000 SEK, will this year be awarded to the artist Petra Hultman who graduated from the Royal Institute of Art in Stockholm in the spring of 2017. From the Jury’s statement : "During our lives things happen, for better and worse that shapes us to the people we are today. Even the smallest decisions can affect the course of our lives and shape us later in life. Petra Hultman chooses to convey this through her grandparent’s craftsmanship, which she arranges in beautiful objects to celebrate the otherwise hidden craftwork. Her work tells a story about a way to escape the mundane life and the urge to seek comfort in the creation of objects." About the artist: Petra Hultman graduated from The Royal Institute of Art in the spring of 2017 and has besides Beckers Art Awards, received several other honors. Among others Erik and Göran Ennerfelt's award in culture together with Anna Withlocks memorial fund enabled 2013 a one-year residency at the Art & Cultural Studies Laboratory in Yerevan, Armenia. In 2016 she produced the Exhibition Collect Yourself at the Royal Institute of Art.
  http:// fargfabriken.se

  © Petra Hultman

   
  tor 25 jan–sön 15 apr 2018

  Arkiv Lövholmen: Historier & Framtider

  Arkiv Lövholmen är både en utställning och en arbetsyta. Här presenteras ett rikt urval av fragment från olika tider tillsammans med dagens kluster av konstnärliga verksamheter. Genom att tillsammans skapa ett arkiv över dåtid, nutid och möjliga framtider fungerar utställningen som startpunkt för samtalet om Lövholmen. Vid mörkrets inbrott utvidgas utställningen utomhus med bildspel projicerade på några av områdets byggnader i ett försök att knyta ihop verklighet och vision. Snart kommer en helt ny stadsdel att byggas på platsen. Hur kan ett industriområde omvandlas till en ny stadsdel som fyller en viktig funktion i Stockholm? Kan Lövholmen fortsätta vara en stadsdel med karaktär, personlighet och en brokig historia – och samtidigt ge plats för olika slags människor? Arkivet fortsätter att växa under utställningen då vi samlar in besökarnas egna tankar om frågorna på: arkivlovholmen@fargfabriken.se http:// fargfabriken.se

  Arkiv Lövholmen: Historier & Framtider

   
  ons 04 okt–sön 08 okt 2017

  / Performance, sculpture, painting, video, audio. Exhibition at top floor, lvl 3.
  http:// www.fargfabriken.se

  ©

   
  tor 11 maj–sön 21 maj 2017

  VR SCI FEST @ Färgfabriken 11-21 maj Färgfabriken värdar för en del av festivalen VR SCI FEST, som hålls på flera platser i Stockholm 12-14 maj. Den 11 maj kommer vi på Färgfabriken hålla ett seminarium som fokuserar på hur Virtual Reality används som medium för berättande och hur vi kopplar emotionellt mot mediet. Samtidigt visas konstnärerna Christer Lundahl & Martina Seitl och Anastasios Logothetis i fabriken. Christer Lundahl & Martina Seitl rör sig mittemellan bildkonsten och koreografin och skapar visuella upplevelser som suggereras fram genom andra sinnen än just synen. En mindre variant av deras verk New Originals på Kunstmuseum Bonn kommer att visas på Färgfabriken. Anastasios Logothetis visar videoinstallationen Sea Deep Web Trouble in the Bubble Loop i projektrummet på Färgfabriken. I verket blandar Logothetis skulpturala objekt med videoprojektioner. Välkommen!

  Utställningen handlar om Virtual Reality ur ett konstperspektiv. / The exhibition is about Virtual Reality seen from a artistic perspective
  www.fargfabriken.se

   
  lör 06 maj–sön 26 nov 2017

  Full Speed Ahead – Retrospektiv utställning med

  I maj 2017 presenterar Färgfabriken en retrospektiv med konstnären, dramatikern och regissören Marianne Lindberg De Geer (f.1946). Utställningen Full Speed Ahead omfattar MLDG:s målningar, kollage, filmer, ljudverk och skulpturer - men lyfter också fram pjäsförfattaren MLDG, liksom hennes aktiva röst i samtidsdebatten. MLDG:s offentliga verk har väckt debatt. Ett exempel är Jag tänker på mig själv – Växjö, föreställande konstnären naken i en anorektisk respektive överviktig variant – en skulptur som vandaliserats ett flertal gånger. Lika uppmärksammad är MLDG för de många hundra kollagen med samma titel, Jag tänker på mig själv; ett pågående projekt där konstnären placerar in sig själv i historiska situationer och samtidigt ändrar bildens innebörd. / Färgfabriken presents a large retrospective exhibition with the works of artist, playwright and director Marianne Lindberg De Geer (b.1946), to open in May 2017. The exhibition, Full Speed Ahead shows an extensive selection of MLDG:s paintings, films, sculptures, collages and audio works, but also involves her as a playwright and as an active voice in contemporary debate. MLDG:s public works has sparked debate. An example is her work Jag tänker på mig själv (I am thinking of myself) - Växjö, which portrays the artist naked in two versions, in an anorectic body and an overweight one - a sculpture that has been the target of vandalism several times. MLDG is just as noticed for the hundreds of collages with the same title, I am thinking of myself, which is an on-going project where the artist places herself in historical situations while simultaneously changing the meaning of the image.
  www.fargfabriken.se

  © Marianne Lindberg De Geer

   
  fre 24 mar–sön 26 mar 2017

  Market Art Fair – lyfter fram samtida konst representerad av nordiska gallerier
  Detta är den tolfte upplagan av konstmässan Market. Market för samman gallerier från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island och visar samtida konst med inriktning på tätt curerade konstnärspresentationer. Galleriernas utställningar kompletteras med ett program av samtal och projekt.
  Observera att särskilda öppettider och priser gäller under mässan.
  Offentliga öppettider:
  Fredag 24 mars 12,00-19,00
  Lördag 25 mars, 12.00-18.00
  Söndag 26 mars, 12.00-18.00

  Biljetter och priser:
  1-dagsbiljett : 120 kr / 80 kr (studerande) 3-dagars biljett: 200 kr / 150 kr (studerande) Biljetter till marknaden kommer att vara tillgängliga för köp på plats.

  www.fargfabriken.se

  ©

   
  lör 28 jan–sön 12 mar 2017

  Beckers konstnärsstipendium 2017 & 30-årsjubileum.
  Tilldelas Anna Camner som i samband med att stipendiet firar 30 år ställer ut i en stor jubileumsutställning tillsammans med tidigare års stipendiater.
  Beckers konstnärsstipendium har i år delats ut under 30 år, först gången 1987. Årets stipendiat Anna Camners representeras utställningen med ett 10-tal verk, resterande konstnärer deltar med ett verk som är talande för deras konstnärskap idag. Årets utställningen på Färgfabriken utgör således ett stycke modern svensk konsthistoria.

  Ett myller av konstnärliga uttryck och mångfald i val medier, material och teknik, skulptur, måleri, installation, ljud-, ljus- och gränsöverskridande verk. / A myriad of artistic expression and diversity in the choice of media, materials and techniques, sculpture, painting, installation, sound, light and cross-border work.
  www.fargfabriken.se

  Anna Camner, 2014

   
  mån 14 nov–tor 17 nov 2016

  www.facebook.com
  • Lucia Pagano

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Lucia Pagano:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  tis 06 sep–sön 27 nov 2016

  Samtida konst från Burma/Myanmar

   
  tor 28 apr–sön 19 jun 2016

  Minnen av luft – undersöker vår relation till just luft från ett upplevelseperspektiv

   
  lör 02 apr–sön 19 jun 2016

   
  lör 30 jan–sön 06 mar 2016

   
  ons 23 sep–sön 29 nov 2015

  Experiment Stockholm

   
  tor 09 apr–sön 03 maj 2015

   
  lör 28 mar–sön 28 jun 2015

  • Heri Dono

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Heri Dono:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  tor 29 jan–sön 08 mar 2015

  Patchwork of Narratives – Beirut, Mostar, Stockholm

  www.fargfabriken.se
   
  lör 24 jan–sön 08 mar 2015

   
  ons 01 okt–sön 09 nov 2014

  Connected - things about future, cities and people. Connected är ett Europeiskt samarbetsprojekt som nu utmynnar i en utställning som öppnar samtidigt på fyra platser: på Färgfabriken i Stockholm, på National Museum of Contemporary Art i Bucharest, på New Energy Docks i Amsterdam och hos USF i Bergen.

   
  lör 20 sep–sön 30 nov 2014

  Medverkande Konstnärer: Birgert & Bergström, Candice Breitz, Simon Heijdens, Lundahl och Seitl, Lars Siltberg, Goran Kajfes och David Österberg, Nina Katchadourian, Ebba Matz, Kevin Schmidt Konstverken i utställningen erbjuder en mötesplats där både barn och vuxna kan göra en gemensam erfarenhet på lika villkor.

  www.fargfabriken.se

  ©

   
  tor 11 sep–sön 14 sep 2014

  Smyckegalleriet Platina 15 år – en utställning med 17 av de konstnärer Platina arbetat med: A5 (Romina Funtes, Adam Grinovich, Annika Pettersson) (Sverige/USA), Tobias Alm (Sverige), Yasar Aydin (Sverige), Sofia Björkman (Sverige), Hilde De Decker (Belgien), Jenny Edlund (Sverige), Iris Eichenberg (Tyskland/USA), Karl Fritsch (Tyskland/Nya Zeeland), Hanna Hedman (Sverige), Aud Charlotte Ho Sook Sinding (Sverige/Norge), Catarina Hällzon (Sverige), Agnieszka Knap (Sverige), Karen Pontoppidan (Danmark/Tyskland), Miro Sazdic (Sverige), Lisa Walker (Nya Zeeland)

   
  lör 12 apr–sön 10 aug 2014

  retrospektiv
   
  lör 25 jan–sön 09 mar 2014

  • David Molander

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about David Molander:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Beckersstipendiat 2014.
   
  lör 09 nov–sön 01 dec 2013

  Rumsliga rörelsespår

  • Jenny Lönneborg

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jenny Lönneborg:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • John Moström

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about John Moström:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  ljudinstallation.
   
  tor 07 nov–lör 09 nov 2013

  Dansföreställning av

  • Helena Franzén

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Helena Franzén:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  ons 16 okt–sön 27 okt 2013

  Re Rag Rug – Ett experimentellt designprojekt av

  som utforskar social- och ekologisk hållbarhet. / that explores the social and ecological sustainability.

   
  tor 26 sep–sön 10 nov 2013

  Indonesien + Sverige – Brett spektrum av indonesisk samtidskonst

   
  tor 05 sep–sön 01 dec 2013

  Här iscensätts en berättelse om några personer som för kvällen söker ett äventyr, men någonting går fel.

  videoinstallation.
   
  lör 20 apr–sön 02 jun 2013

  Beckers konstnärsstipendium 2013.

   
  lör 20 apr–sön 02 jun 2013

  keramik. Beckersstipendiet
   
  tor 11 apr–sön 02 jun 2013

  Skikt

  Skikt är ett konstnärligt projekt med fokus på arkitektur och musik, initierat av arkitekt Petra Gipp och tonsättare Kim Hedås. Projektet består av de två verken Part och Knot och syftar till att utforska hur arkitektur/konst och musik/ljud kan ges vidare dimensioner genom att ytterligare lager fogas till helheten. Ljud och struktur samverkar och skapar nya sekvenser som tillsammans bygger ett polyfoniskt växlande spel. Arkitekturen definieras genom materialet och dess relation till musiken som i sin tur förtydligas genom rummet. Part och Knot undersöker om dessa lager kan öka förståelsen av ett arkitektoniskt respektive musikaliskt verk liksom om samverkan kan tydliggöra det enskilda verket. Petra Gipp (f. 1967) är arkitekt, utbildad vid Royal Danish Academy of Fine Arts i Köpenhamn. Hennes verk är publicerade i ett flertal böcker och magasin, och har tilldelats flera arkitekturpriser och stipendier. Bland hennes verk finns bl a Ulriksdals Begravningsplats, Färgfabriken Konsthall och Kivik Art Centre – Refugium.
  • Kim Hedås

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Kim Hedås:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  är tonsättare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hennes musik har spelats av bl a Sveriges Radios Symfoniorkester, Göteborgs Symfonikerna, Kroumata, VOX, Dalasinfoniettan och Göteborgs Operan. Kim Hedås har tilldelats flera priser och stipendier. är doktorand vid Göteborgs Universitet där hon arbetar med ett forskningsprojekt i komposition.
   
  tor 31 jan–sön 24 mar 2013

  • Henrik Ekesjö

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Henrik Ekesjö:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  The Propp Show
   
  tor 06 dec–sön 13 jan 2013

  Recurrence - Upprepning, hypnos och ritual. Medverkande konstnärer:

  Rose Kallal, Yoshi Sodeoka, Peder Mannerfelt, Damien Roach,Tom Richards, Tanya Byrne och EVOL.
   
  tor 22 nov–sön 24 mar 2013

  Stockholm on the Move - en utställning om stockholmsregionens framtida infrastruktur.

   
  tor 13 sep–sön 21 okt 2012

  Oönskat - en utställning som vänder på begreppen med

  • Finn Ahlgren

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Finn Ahlgren:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  &
  • Anne Wahrolén

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Anne Wahrolén:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 08 sep–sön 21 okt 2012

  Beckers konstnärsstipendiat. / Beckers Art Award 2012.

   
  lör 14 apr–sön 24 jun 2012

  Psychosis Part II. I Is Someone Else

   
  lör 14 apr–tor 21 jun 2012

  • Hilda Hellwig

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hilda Hellwig:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 04 feb–sön 11 mar 2012

  Tejp Stockholm - installation av den kroatiska/österrikiska konstnärsgruppen. En installation som publiken kan klättra i.

   
  lör 04 feb–sön 11 mar 2012

  • Ann Persson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ann Persson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 17 sep–lör 19 nov 2011

  I will never talk about war again

  Medverkande konstnärer: Marina Abramović, Lana Čmajčanin, Chto Delat?, Igor Grubić, Živko Grozdanić Gera, Adela Jušić, Nikolay Oleynikov, Shadow Museum, Alma Suljević, Jaroslav Supek Curator: Vladan Jeremić
   
  fre 12 aug–sön 25 sep 2011

  HACK

  Installation, ljudkonst, videokonst (projektrum)
  Den gudomliga boutiquen
  • Karin Lindh

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Karin Lindh:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  installation (projektrummen/shop)
   
  tor 19 maj–sön 31 jul 2011

  Industrial Intervention

  Samtida experimentell design (projektrum)
   
  lör 07 maj–sön 14 aug 2011

  Limits of Jurisdiction

  • Daniel Knorr

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Daniel Knorr:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Installation (Stora salen)
   
  mån 10 jan–fre 06 maj 2011

  stängt för renovering.

   
  lör 04 dec–sön 09 jan 2011

  Beckers konstnärstipendiat 2010

  Beckers konstnärsstipendium 2010 tilldelas Maurits Ylitalo, född och verksam i Borås.Ylitalos värld växer fram genom en blandning av måleri, akvarell, collage och teckning.

  © Maurits Ylitalo

   
  lör 30 okt–sön 09 jan 2011

  Grupputställning med bl a

  ljud/installation/performance m.m. (Stora salen).
   
  fre 10 sep–sön 31 okt 2010

  »Wishing well«

  (projektrummen)
   
  tor 20 maj–sön 22 aug 2010

  »Guilt Trip«

  video. Under vernissagekvällen isländsk musik live.
   
  fre 22 maj–sön 09 aug 2009

  Medverkande konstnärer: Jason Dodge, Olafur Eliasson, Alicja Kwade, Tris Vonna-Michell Curator: Theodor Ringborg Färgfabriken har bjudit in Theodor Ringborg för att curera sommarens utställning i stora salen. Fyra internationellt erkända konstnärer har samlats för att exemplifiera variationer och olika uttryck inom installationskonsten.

  • Jason Dodge

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jason Dodge:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Installations konst
   
  fre 22 maj–sön 09 aug 2009

   
  fre 22 maj–sön 09 aug 2009

  • Tris Vonna-Michell

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Tris Vonna-Michell:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Alicja Kwade

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Alicja Kwade:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 06 dec–sön 25 jan 2009

  (Beckers konstnärsstipendium 2008)

  © Ulrika Sparre

   
  fre 30 maj–sön 15 jun 2008

  Young Istanbul: by Bant Magazine
  »En utställning med ett tjugotal samtida konstnärer, illustratörer och designers från Istanbul. En eklektisk* utställning som tar tempen på världsstadens kulturliv och presenterar ett utsnitt av dess samtidskonst och konstnärer.»
  * Eklektisk adj. som försöker förena idéer från olika håll. ibl. osjälvständigt el. okritiskt

  ingår i ustaällningen »Young Istanbul«

   
  ons 02 apr–lör 05 apr 2008

  Teleport Färgfabriken. Konsthall och samtidslaboratorium öppnar i Östersund.

   
  lör 02 feb:

  t o m mars:

  konstperformance.
   
  lör 17 nov–sön 13 jan 2008

  »Threatbox.us«

  • Marie Sester

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Marie Sester:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  »en gigantisk medieinstallation«
   
  lör 29 sep–sön 28 okt 2007

  »Dada Öst? Rumänerna på Cabaret Voltaire« – en historisk undersökning av Tristan Tzaras och Marcel Jancos rötter. Ljudperformance m m fr o m kl 19.00 lördag 29/9.

   
  lör 15 sep–sön 14 okt 2007

  Lövholmen – den nya svenska modellen. Om samhällsplanering.

   
  lör 12 maj–sön 27 maj 2007

  Grafisk design & illustration på Konstfack, Kandidatutställning

   
  ons 02 maj–tor 03 maj 2007

  Det rör sig, lyser och låter – »Grynet + DaVinci = SANT«. 12 kvinnor verksamma inom kultursfären har flyttar in teknikpedagogiken i konsten.

   
  lör 17 mar–sön 08 apr 2007

  »I can see the world from here«

  om studentlivet i Umeå.

  © Jens Assur

   
  lör 17 mar–sön 08 apr 2007

  »Amnesia – prosthetic memories, Om att minnas att man inte minns

  • Jenny Wiklund

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jenny Wiklund:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  installation.

  © Jenny Wiklund

   
  lör 10 feb–sön 11 mar 2007

  Kira Carpelan

   
  lör 26 nov–fre 06 jan 2006

  Becker Stipendiet.
   
  lör 08 okt–sön 13 nov 2005

  Playing the Building

  • David Byrne

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about David Byrne:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Talking Heads före detta sångare, kommer att koppla olika aparater till stora salens pelare, bjälkar, element och ledningar och sedan få dem att låta, vibrera eller tjuta. Kl 18.00 på vernissagedagen håller David Byrne en kort introduktion.
   
  mån 06 jun–ons 15 jun 2005

  »Storyn om Sverige« 25 kända svenskar (från Marcus Wallenberg till ernst Billgren) ger var sin personliga berättelse om Sverige. Alla är porträtterade av fotografen

  • Magnus Laupa

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Magnus Laupa:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 16 apr–sön 15 maj 2005

  »All under«

   
  lör 26 feb–sön 27 mar 2005

  »Stega«

   
  tor 20 jan–mån 24 jan 2005

  Nightlife – dans och video performance.

   
  lör 27 nov:

  t o m jan. Beckers stipendiat.

   
  lör 13 nov–sön 09 jan 2005

  Gravity of Light

   
  fre 30 jan–fre 31 dec 2004

  I/u/We – individ kollektiv makt demokrati offentliga rum utställningar prat manifestationer hela året.

   
  fre 30 jan–fre 31 dec 2004

  Restless av Sonics dvs

  • Christopher Robin

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Christopher Robin:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 30 jan–fre 31 dec 2004

  Design Film Pool Cinemix

  presenterar en film i gränslandet mellan design och film.
  • Matthias Wagmo

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Matthias Wagmo:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  en utställning med nya rum för design hämtade från Pacman, skateboard, surf och Batman (ingår i I/u/We).
   
  lör 14 dec–sön 02 feb 2003

   
  t o m sön 26 sep 2010:

  Building blocks – en lekfull utställning om arkitektur (stora salen).


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90