Galleri Konstrummet – Lindesbergs bibliotek


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet