Konstnärliga tekniker

Utställningar med design, 9 stycken

Det kan finnas fler där tekniken inte är angiven.


  • söndag 17 jun – måndag 17 jun:

    »Sex sekler av samtid« Den första utställningen i en permanent filial till Nationalmuseum i omedelbar anslutning till Jamtli. Utställningen innehåller konst »från Gustav Vasas 1500-tal till världsmedborgarens 2000-tal. Varje tid har haft sin samtidskonst som just då utgjordes av det senaste, det nyaste, det mest spektakulära och det mest moderna inom konst och design.«