-

Om Konstkalendern

Konstkalendern är rikstäckande. Den tryckta versionen av Konstkalendern har i varje nummer fler än tusen svenska konstnärers utställningar (de flesta ställer ut svenska konstnärer) på omkring 220 olika utställningslokaler – från Trelleborg till Luleå. Här på webben finns ytterligare ett antal utställningar och konstnärer representerade. Mer om Konstkalenderns inriktning, urvalsprinciper m m finns här.

 

Om det aktuella omslaget
(about the cover image, read more below)

Den tryckta upplagan av Konstkalendern har i regel ett konstverk på framsidan. På nr 1/2019 är det en detalj av en bild av Marcia Kure som visas på Wanås konst i från och med 4 maj. Läs mer på Wanås hemsida.

About the cover image

Wanås Konst 2019: NOT A SINGLE STORY II. Image: Marcia Kure, Bird of Paradise (detail), 2018. Photo David Ross. Read more at Wanås homepage.