Användbara konstlänkar

    visa alla
  • Nationalmuseums samlingar online
  • Nationalmuseum har över 700 000 föremål i sina samlingar. Cirka 127 000 av dem finns i denna databas som är sökbar för vem som helst. Och hälften av föremålen representeras även av bilder.Konstkalendern
info@konstkalendern.se
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

Skriv ett meddelande

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90