Många svenska konstnärer bland de ca 16 000 i registret.
Om konstnär // about artist
Nina Roos

           
Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

sv.wikipedia.org

www.modernamuseet.se

Utbildning // Education

Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors

Född m m // Born

1956 i Borgå i Finland

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2019-04-06 Lunds konsthall, Lund

2017-05-20 Värmlands Museum, Karlstad

2016-06-11 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn

2014-10-17 Artipelag, Gustavsberg

2013-04-13 Galleri Örsta, Kumla

2009-10-17 Konstakademien, Stockholm

2009-08-28 Moderna Museet, Stockholm

2005-03-19 Kabusa Konsthall (stängt el nedlagt, kolla www.kabusakonsthall.com), Köpingebro

2003-05-24 Malmö Konsthall, Malmö

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2019-05-15, Dagens Nyheter, Dan Jönsson Lunds konsthall

2019-05-09, Konsten.net, Carolina Söderholm Lunds konsthall

2019-04-19, Kunstkritikk.se, Christine Antaya Lunds konsthall

2016-07-30, Sydsvenskan, Thomas Millroth Thomas Wallner

2009-09-16, Omkonst.se, Leif Mattsson Moderna Museet

   

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2024-06-16 10:39:13

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern
annonser:
konstnarernashjalpfond.se
www.omkonst.com
www.konsten.net
www.kultur1.se
aktuellt nummer
Cover, Artguide Sweden, Omslag Konstkalendern 1/2024. © Diana Orving Textila skulpturer och målningar Nässjö konsthall 6 aug–31 aug, se mer här
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern

Om länken inte fungerar, kopiera epostadressen och öppna ditt epostprogram.

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90