om konstnär // about artist Nina Roos

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

sv.wikipedia.org

www.modernamuseet.se

Född m m // Born

1956 i Borgå i Finland

Utbildning // Education

Konstuniversitetets Bildkonstakademi i Helsingfors

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2019-04-06 Lunds konsthall, Lund

2017-05-20 Värmlands Museum, Karlstad

2016-06-11 Galleri Thomas Wallner, Simrishamn

2014-10-17 Artipelag, Gustavsberg

2013-04-13 Galleri Örsta, Kumla

2009-10-17 Konstakademien, Stockholm

2009-08-28 Moderna Museet, Stockholm

2005-03-19 Kabusa Konsthall (stängt el nedlagt, kolla www.kabusakonsthall.com), Köpingebro

2003-05-24 Malmö Konsthall, Malmö

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2019-05-15, Dagens Nyheter, Dan Jönsson Lunds konsthall

2019-05-09, Konsten.net, Carolina Söderholm Lunds konsthall

2019-04-19, Kunstkritikk.se, Christine Antaya Lunds konsthall

2016-07-30, Sydsvenskan, Thomas Millroth Thomas Wallner

2009-09-16, Omkonst.se, Leif Mattsson Moderna Museet

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-03 08:44:29

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90