Många svenska konstnärer bland de ca 16 000 i registret.
Om konstnär // about artist
Niki de Saint Phalle

           
Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Presentation

I sverige känd för sina utställningar på Moderna museet: För Moderna Museets utställning Rörelse i konsten gjorde hon en tidig skjutmålning, Tableau tir (1961). The Dwan Gallery i Los Angeles stödde produktionen av King Kong 1963. HON – en katedral uppfördes på Moderna Museet 1966, och sex år senare placerades de sexton skulpturerna i gruppen Paradiset (med Jean Tinguely) på Skeppsholmen.

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

sv.wikipedia.org

en.wikipedia.org

www.modernamuseet.se

Vi tar gärna emot mer information om Niki de Saint Phalle!

Född m m // Born

1930–2002

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2013-04-20 Moderna Museet, Stockholm

2012-05-11 Moderna museet Malmö, Malmö

2011-10-04 Galerie Bel’Art, Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2013-06-24, Aftonbladet, Frans Josef Petersson Moderna Museet

2012-05-23, Omkonst.se, Martin Hägg Moderna Museet Malmö

   

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2024-05-28 19:46:20

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern
annonser:
www.omkonst.com
konstnarernashjalpfond.se
www.kultur1.se
www.konsten.net
aktuellt nummer
Cover, Artguide Sweden, Omslag Konstkalendern 1/2024. © Diana Orving Textila skulpturer och målningar Nässjö konsthall 6 aug–31 aug, se mer här
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern

Om länken inte fungerar, kopiera epostadressen och öppna ditt epostprogram.

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90