om konstnär // about artist Lap-See Lam

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

lapseelam.com

Epost // email

lapsee.lam@gmail.com

Född m m // Born

1990

Utbildning // Education

2018 - 2020|MFA - Royal Institute of Art, Stockholm
2013 - 2016|BFA - Royal Institute of Art, Stockholm
2011 - 2013|Idun Lovén Art School, Stockholm

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2023-04-15 Lidköpings konsthall, Lidköping

2022-11-26 Röhsska museet, Göteborg

2022-02-09 Bonniers Konsthall, Stockholm

2020-05-14 Galerie Nordenhake, Stockholm

2020-05-01 Kungliga Konsthögskolan, Galleri Mejan (m m), Stockholm

2020-02-01 Uppsala konstmuseum, Uppsala

2018-03-14 Bonniers Konsthall, Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2022-02-17, Omkonst.se, Susanna Slöör Bonniers Konsthall, Stockholm

2020-05-27, Omkonst.se, Silva Malmsten Galerie Nordenhake, Stockholm

2018-04-04, Dagens Nyheter, Sara Meidel Bonniers Konsthall

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-04 08:33:59

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90