om konstnär // about artist Johanna Gustafsson Fürst

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

gustafssonfurst.se

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.modernamuseet.se

Född m m // Born

1973

Utbildning // Education

MFA (2003) Royal Institute of Fine Arts in Stockholm.

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2020-06-06 Havremagasinet – Länskonsthall Boden, Boden

2020-03-05 Elastic Gallery, Jädraås

2020-01-17 Accelerator, Stockholm

2016-11-14 Färgfabriken, Stockholm

2016-10-28 Belenius (stängt el nedlagt, kolla www.belenius.com), Stockholm

2015-12-05 Kalmar Konstmuseum, Kalmar

2011-02-24 Belenius, Stockholm

2008-09-25 SKF/Konstnärshuset, Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2020-02-16, Svenska Dagbladet, Håkan Nilsson Accelerator

2020-01-29, Dagens Nyheter, Magnus Bons Accelerator

2020-01-25, Konsten.net, Andreas Gedin Accelerator

2020-01-21, Omkonst.se, Susanna Slöör Accelerator

2020-01-21, Omkonst.se, Susanna Slöör Accelerator, Stockholm

2016-11-14, Omkonst.se, Leif Mattsson Belenius

2016-11-09, Omkonst.se, Leif Mattsson Belenius, Stockholm

2016-11-08, Kunstkritikk.se, Katia Miroff Belenius

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-01 17:21:27

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90