om konstnär // about artist James Bates

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

www.jamesbates.se

Epost // email

james@jamesbates.se

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.bukowskis.com

Född m m // Born

1958

CV

se hemsida

Utbildning // Education

Liverpool Collage of Art (1977-80) B.A.
Royal Collage of Art, London (1981-84) M.A.(R.C.A.)
Royal Academy of Art, Stockholm (1984-87) M.A.

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2021-02-27 Galleri Sander, Linköping

2021-02-19 Galleri Mats Bergman Karlstad, Karlstad

2020-12-04 Galleri Mats Bergman Karlstad, Karlstad

2019-10-12 Galleri Örsta, Kumla

2018-02-03 NP33 – Galleri Sander, Norrköping

2017-10-07 Galleri Sander, Linköping

2017-03-04 Jakobsbergs Konsthall, Järfälla

2015-01-10 Galleri Örsta, Kumla

2011-01-15 Galleri Örsta, Kumla

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-02 04:36:02

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90