om konstnär // about artist Jakob Anckarsvärd

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

anckarsvard.com

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

sv.wikipedia.org

www.youtube.com

agardh-tornvall.se

Född m m // Born

1972

CV

se hemsida anckarsvard.com

Utbildning // Education

Glasgow School of Art (Ba. Honours, Fine Art; Painting), 2000-2003
Konstfack (MA Visual comumnication)2013-2014
KTH (Royal Institute of Technology), Design of mobile education, 2013
Konsthögskolan, Stockholm, 2001
Gerlesborgsskolan, Stockholm, 1998-2000
Basis konstskola, Stockholm, 1996-1998
Holbæck Konsthøjskole, Denmark, 1996
University of Lund, Psychology & Philosophy, 1993-1995
Uppsala University, Philosophy and Literature, 2008
Södertörn College (Ma. Education), 2006-2007

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2023-10-14 Galleri Majnabbe, Göteborg

2023-09-09 Konsthallen Studio ABC, Vällingby

2022-03-10 Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm

2020-09-05 Överby Gård, Sollentuna

2020-01-25 Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm

2019-09-28 Konstforum Norrköping, Norrköping

2019-06-15 Tomarps kungsgård, Kvidinge

2014-05-24 Lokalrätten, Farsta

2013-04-13 Galerie Helena, Stockholm

2008-10-11 Belenius, Stockholm

2007-10-13 Teckningsmuseet, Laholm

2006-12-02 Galerie Bel’Art, Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-04 08:25:57

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90