om konstnär // about artist Gustaf Nordenskiöld

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

gustafsweden.com

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.steneprojects.se

Född m m // Born

1966

CV

se hemsida

Utbildning // Education

Konstfack, MFA Ceramics and glass. Stockholm. 1996-2001
Gerrit Rietveld Academie, Ceramics department, exchange student. Amsterdam, The Netherlands. Autumn 1999.
University of Borås, U.C. in Textile and clothing technology, product design, clothing. Borås. 1987-89

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2017-06-17 Haninge Konsthall, Haninge

2016-12-21 Stene Projects Stockholm (stängt el nedlagt, kolla www.steneprojects.se), Stockholm

2016-08-11 Olseröds konsthall, Degeberga

2008-10-11 Gustavsbergs Konsthall (stängt el nedlagt, kolla www.gustavsbergskonsthall.se), Gustavsberg

2005-04-09 Björkholmen Gallery, Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-03 01:58:07

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90