om konstnär // about artist Gösta (GAN) Adrian-Nilsson

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

sv.wikipedia.org

www.idstories.se

www.bukowskis.com

Född m m // Born

1884–1965

Utbildning // Education

Det tekniske Selskabs Skole i Köpenhamn åren 1904–1905.
Zahrtmanns Skole, Köpenhamn 1914

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2023-02-04 Åmells konsthandel, Stockholm

2019-11-09 Åmells konsthandel, Stockholm

2019-05-30 Sven-Harrys Konstmuseum, Stockholm

2015-04-25 Galerie Bel’Art, Stockholm

2013-04-13 Galerie Bel’Art, Stockholm

2011-09-24 Norrköpings Konstmuseum, Norrköping

2011-06-19 Malmö konstmuseum, Malmö

2011-02-19 Prins Eugens Waldemarsudde, Djurgården

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2019-06-09, Dagens Nyheter, Ingela Lind Sven-Harrys Konstmuseum

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-03 10:47:26

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90