om konstnär // about artist Emanuel Röhss

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

emanuelrohss.com

Epost // email

emanuel.rohss@gmail.com

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.bukowskis.com

Född m m // Born

1985

Utbildning // Education

MFA, 2013, Royal College of Arts, London, UK, (Painting)
BFA, 2011, National College of Art & Design, Dublin, IRL, (Painting)
BA, 2010 Valand Academy, Gothenburg, SE, (Fine Art)

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2023-01-19 Issues Gallery, Stockholm

2021-12-04 Göteborgs konstmuseum, Göteborg

2018-06-09 Thielska Galleriet, Djurgården

2018-06-08 Issues Gallery, Stockholm

2017-03-22 Issues Gallery, Stockholm

2016-09-24 Index – The Swedish Contemporary Art Foundation, Stockholm

2009-12-12 Galleri Thomassen, Göteborg

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-02 01:54:01

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90