om konstnär // about artist Donald Baechler

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.bukowskis.com

www.artsy.net

Född m m // Born

1956

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2021-08-26 Anna Bohman Gallery, Stockholm

2019-03-02 Bohman-Knäpper (stängt el nedlagt, kolla www.bohman-knapper.com), Stockholm

2018-12-12 Galleri Jan Wallmark, Frihamnen

2011-05-07 Lars Bohman Gallery (stängt el nedlagt, kolla www.larsbohmangallery.com), Stockholm

2008-04-05 Lars Bohman Gallery (stängt el nedlagt, kolla www.larsbohmangallery.com), Stockholm

2007-10-25 Lars Bohman Gallery, Stockholm

2006-10-07 Lars Bohman Gallery (stängt el nedlagt, kolla www.larsbohmangallery.com), Stockholm

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2016-06-15, Omkonst.se, Leif Mattsson Lars Bohman Gallery, Stockholm

2011-05-29, Omkonst.se, Niels Hebert Galleri Lars Bohman, Stockholm

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-04 12:35:06

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90