om konstnär // about artist Catarina Hällzon

           

Länk till hemsida och annan information om konstnären // Link to homepage and other information about the artist.

Konstnärens hemsida // The artist´s homepage

catarinahallzon.se

Epost // email

mail@catarinahallzon.se

Länk(ar) till sidor om konstnären // Links to pages about the artist

www.konsthantverkscentrum.org

vserver-62.stepping-stone.ch

Född m m // Born

1976

Utbildning // Education

University of Arts, Crafts and Design,Stockholm Sweden
BFA at Metallformgivning, Konstfack 2001 – 2004 University of Arts, Crafts and Design, Stockholm, Sweden
Nyckelviksskolan Metal and art studies 2000 – 2001 Liljehomens FHSK Art studies 1995 – 1997

Utställningar registrerade i Konstkalendern // Exhibitions registered in Artguide Sweden

2020-11-21 Form/Design Center, Malmö

2015-04-11 Konsthantverkarna, Stockholm

2013-02-02 Gustavsbergs Konsthall (stängt el nedlagt, kolla www.gustavsbergskonsthall.se), Gustavsberg

2009-08-29 125 Kvadrat, Stockholm

2009-04-04 Sintra konsthantverksgrupp, Göteborg

Abonnera på Konstkalenderns nyhetsbrev –
vernissager varje vecka i Skåne, Göteborg & Stockholm

BESTÄLL HÄR!

Vill du också annonsera här? Kontakta Konstkalendern: info@konstkalendern.se

Recensioner // Reviews

2017-07-19, Omkonst.se, Christian Chambert Museo Palazzo di Mocenigo, Venedig

*Ställdes senast ut // Was last exhibited . . .

Med detta avses senaste information som Konstkalendern har tillgänglig / This refers to the latest information that Artguide Sweden has available

Uppdaterat // Updated

Ändrat: 2023-12-02 10:50:04

For Swedish users:

Är du konstnär och finns med i registret?

Du kan uppdatera info om dig genom att begära inloggningsuppgifter från Konstkalendern skicka mail till Konstkalendern

Inte alla utställningar

Konstnärer i registret har i de flesta fall haft fler utställningar än dem som är med här. Här finns de som på något sätt varit med i Konstkalendern.

Finns här felaktigheter?

Är informationen föråldrad eller felaktig, eposta gärna aktuella uppgifter till info@konstkalendern.se

Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90