• »Anders Petersen«

  • Sök mer om/Look for more about Anders-Petersen:

    (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Konstkalendern
    info@konstkalendern.se
    C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
    www.konstkalendern.se utges av/published by:
    Blume Production AB
    Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
    070 734 59 09

                

    Kontakta Konstkalendern


    Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

    Prenumerera eller köp Konstkalendern

    Prenumeration (kr inkl moms)
    Var 1 år 2 år
    Sverige 75 140
    Norden 90 170
    Världen 90 170

    Köp flera ex av samma nummer
    Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
    35 60 90