lördag 14 dec – lördag 22 feb: FÅ DAGAR KVAR
 • Oregelbunden terräng – Med storformatsfotografi undersöker konstnären gränsen mellan det fysiska rummet och det skenbart synliga. Utställningen innehåller två olika serier: »Oregelbunden terräng« och »Mellanläge«. Lina Jaros är utbildad vid Kungliga konsthögskolan 2004-2009 och hennes verk finns representerade på en rad olika museer, kommuner och regioner.
  Fotografi
 • Lina Jaros

  © Linda Jaros, Oregelbunden terräng

  Aguélimuseet, Vasagatan 17, Sala, 0224-138 20 , Öppet: ons-lör 11–16.

  Aguélimuseet

  Visa karta


 • Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet

Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90