Utställningar: Gallerier, konsthallar, konstmuseer

Skånes Konstförening

 • Bragegatan 15, Malmö

  040-103380  

  Öppet: Ons–fre 13–17, lör–sön 13–16. Fullständigt program, se hemsida.

  info@skaneskonst.se www.skaneskonst.se

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa karta

  Facebook

 • Tidigare utställningar

  (senaste först)

   
  fre 19 okt–sön 11 nov 2018

  Weekly mass – Participating artists: Bahareh Mirhadi and Arash Mirhadi, Khamlane Halsackda, Maria Norrman, SYSTERIA.

   
  tis 16 jan–lör 17 feb 2018

  Practise Practice – i ett samarbete med Malmö Konsthögskola visar studenterna verk som med en kritisk blick undersöker begrepp som »konstnärlig kunskap« och» konstnärlig forskning«.

   
  fre 17 nov–sön 10 dec 2017

  Stipendieutställning 2017 / Scholarship Exhibition 2017

  Med start 2017 genomför vi varje år en större stipendieutställning. / Starting this year we grant an annual scholarship to an artist to produce an exhibition.
   
  lör 21 okt–lör 21 okt 2017

  Simona & Ramona (aka Claude & Dersch) håller performance.

   
  fre 13 okt–sön 05 nov 2017

  På Skånes Konstförening visas ett projekt som tar en vistelse på Svalbard som utgångspunkt. I projektet arbetar konstnärerna både utifrån fakta och myter som de delvis själva skapar kring specifika platser, karaktärer och historier. Utifrån dessa myter och berättelser görs olika performativa iscensättningar och installationer genom film, fotografi, ljud och skulpturala objekt

  • Jonas Elfdahl

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jonas Elfdahl:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Curaterad av Albin Hillervik & Marte Edvarda Tidslevold). / (Curated by Albin Hillervik & Marte Edvarda Tidslevold).

   
  fre 01 sep–sön 24 sep 2017

  En undersökning av delar av Malmös lokalhistoria som redan har – eller riskerar att – falla i glömska. / A survey of parts of Malmös local history that already has – or risks – falling into oblivion.

  • Petter Dalhström Persson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Petter Dalhström Persson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Matti Sumari

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Matti Sumari:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Curaterad av Hans Carlsson & Sebastian Dahlqvist / Curated by Hans Carlsson & Sebastian Dahlqvist

  © Matti Sumari, Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters, 2016. video still

   
  fre 09 jun–sön 18 jun 2017

  Malmö Fotobiennal-The Society of the Spectacle Biennalen har i år ett tematiskt fokus på "skådespelssamhället". Detta sker via tolkningar och kommentarer till den franske filosofen Guy Debords text The society of the Spectacle 1967. Biennalen kommer att ta plats på flera olika konstinstitutioner och gallerier runt om i Malmö, Skånes Konstförening är en av dom.

  malmofotobiennal.com
   
  fre 12 maj–sön 04 jun 2017

  »Behind the Same Facades« (se hemsida om programverksamhet i samband med utställningen) medverkande:

  • Gritt Uldall-Jessen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Gritt Uldall-Jessen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Silke Wagner

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Silke Wagner:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Kristin Ylikiiskilä Broberg

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Kristin Ylikiiskilä Broberg:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 07 apr–sön 30 apr 2017

  2016 års Ester Almqvist-stipendium tilldelas konstnären

   
  fre 31 mar–sön 30 apr 2017

  Kanslibyrån presenterar Aktionsarkivet Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng och John Huntington. Till utställningen kommer de att utföra nya konstnärliga aktioner och subtila performanceverk som utspelar sig i vardagliga miljöer i Malmö.

  • John Huntington

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about John Huntington:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  www.kanslibyran.se
  • Per-Arne Sträng

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Per-Arne Sträng:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 17 feb–sön 12 mar 2017

  »I Will Never Get Used to Wait« en utställning med syriska konstnärer, curaterad Abir Boukhari. Utställningen undersöker frågor och erfarenheter om väntan under krig och flykt, där denna blir till en absurd, till synes låtande ändlös tillstånd.

   
  lör 12 nov–sön 11 dec 2016

  • Roger von Reybekiel

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Roger von Reybekiel:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 11 nov–sön 04 dec 2016

  »Vangen vs. Von Reybekiel« Konstnärerna Thale Vangen och Roger von Reybekiel möts i en blodig konstnärlig uppgörelse.

  www.skaneskonst.se

  © Thale Vangen and Roger von Reybekiel

  • Roger von Reybekie

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Roger von Reybekie:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 07 okt–sön 30 okt 2016

  »Den nya kvinnogruppen« Grupputställning med konstnärsgruppen DNK. De beskriver själva det som att de uppstod som »En akut och nödvändig reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konst och konsthantverkskontext«. Gruppen består av sex feminister med förankring i en materialbaserad praktik:

  www.skaneskonst.se

  © DNK, Den nya kvinnogruppen

  • Evelina Hedin

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Evelina Hedin:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 26 aug–sön 25 sep 2016

  I samarbete med Museet för glömska curerar Skånes konstförening en utställning som fokuserar på erfarenheter av flyktingskap och konsekvenserna av Europas gränspolitik.

  www.skaneskonst.se

  Museet för glömska

   
  fre 06 maj–sön 29 maj 2016

  Mens et Manus

   
  fre 15 apr–sön 24 apr 2016

  Konstskolan Munka – Examensutställning

   
  fre 11 mar–sön 03 apr 2016

  © Stina Persson

  Stina Persson och Tommy Persson Stina Persson arbetar poetiskt och konceptuellt, ofta med fotografi och video. Hon har bjudit in konstnären Tommy Persson som också arbetar primärt med fotografi. Inför utställningen på Skånes Konstförening arbetar konstnärerna med Andrei Tarkovsky’s kultfilm Solaris. / photography.

   
  fre 05 feb–sön 28 feb 2016

  Hennes arbete grundar sig främst i performances placerade i intima rum och med det intima som utgångspunkt. Anja Carrs arbete följer en drömlik logik utan temporala och spatiala begränsningar. Allt sammanblandas: subjekt och objekt, djur och människor, barn och vuxna. Nya band flätas mellan färgglada leksaker från konstnärens barndom och vår samtida politiska verklighet. Något som resulterar i ett uttryck som ibland beskrivs som dystopiskt och motbjudande. / performance.

  © Anja Carr

   
  fre 06 nov–sön 13 dec 2015

  Carousell är ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt även att hitta en specifik metod för att tala om konstnärliga frågor såsom: konstnärlig äganderätt, konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar, kreativitet och innehåll. Curator: Thore Soneson

  Carousell

  • Felice Hapetzeder

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)


   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Kristina Kvalvik

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)


   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 04 sep–sön 04 okt 2015

  Monuments of the Future Anika Schwarloze take public art and the processes of monumentalization in the digital age as her starting point for her solo show at Skånes konstförening. We relate to the shaping and preservation of our collective memory in continuously changing ways. In a time when, for many people, public sites increasingly loose their importance as places to visit, gather and contemplate, our relation to monuments is changing. Embodiments of collective memory remain socially relevant, as do our needs for shared acts of remembering, however, the processes of forming collective memories and their monumentalization are changing substantially. Collective memory serves as an important mechanism for preserving and transferring society’s cultural capital, identity, coherence, and its existence, while government policies, social rules, popular culture and media can make a great influence in shaping it. Media and memory are closely intertwined, as media can enhance, corrupt, extend or replace memory. While personal memory feeds on media technologies, collective memory is defined by the media’s shaping powers. Mass media can influence collective memory by filtering, ordering, editing and inscribing past events, or through its function as an archival resource. Anika Schwarzlose is born in Berlin and based in Amsterdam. Sha graduated from Malmö Art Academy in 2012 and Gerrit Rietveld Academie in 2009. Curator: Richard Daun

  installation, video, fotografi, skulptur / installation, video, photography, sculpture. Curator: Richard Daun

  © Anika Schwarzlose

   
  fre 08 maj–sön 07 jun 2015

  • Christina Capetillo

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Christina Capetillo:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 08 maj–sön 07 jun 2015

  Tråkiga landskap

  Det finns stora dansk-svenska kulturella likheter i våra flacka landskap. Områden kring städerna Köpenhamn och Malmö/Lund, Saltholm med stora strandarealer har liknande flora och fauna. Men kommersiella krafter med expansiv stadsutveckling påverkar landskapet. Motorvägsbyggen, tågstationer och stora köpcenter skapar ramar kring vår vardag som vi lätt förbiser. Med andra ord: Vad ser vi, och vad ser fotografen när vi ser våra landskap. I utställningen söker de fyra fotograferna upp det icke-exotiska, det triviala och vill fokusera på de dolda lagerna i den konstruerade naturen med en undersökande, humoristisk och anarkistisk blick.

  © John S Webb

  • Jeannette Land Schou

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Jeannette Land Schou:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Jeannette Land Schou

  • Finn Larsen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Finn Larsen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  / landscape photographs

   
  fre 13 mar–sön 12 apr 2015

  utgår från specifika händelser under och efter Andra världskriget då den europeiska konsten utsattes för maktmissbruk, förstörelse och systematisk plundring. / starts from specific events during and after the Second World War, when European art was subjected to abuse of power, destruction and systematic looting.
  magalicunico.bloggsida.se

  © Magali Cunico

   
  fre 27 feb–sön 01 mar 2015

  NORDIC SOUND ART Konstnärer från Finland, Sverige, Norge, Danmark och England möts i utforskandet av ljud i olika disciplinära vinklar som bildkonst, arkitektur, performance, skulptur och installation. De arbetar för att uppmärksamma ljudens betydelse bland våra sinnesintryck, ofta påtagliga och direkta, ibland undermedvetna och subtila.

   
  fre 23 jan–sön 15 feb 2015

  mest skulpturer. / most sculptures

  © Nanna Nordström

  • Henning Lundkvist

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Henning Lundkvist:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Utställningen bygger på ett samarbete mellan två mycket olika konstnärskap, där Nordström (som främst arbetar med skulptur) möter Lundkvist (som ofta arbetar med text- och ljudverk). På Skånes Konstförening tar Nordström rummen som utgångspunkt, medan Lundkvist arbetar med väggarna. Detta samarbete strävar inte efter att få de två att mötas i ett tema eller göra en gemensam utsaga, utan vill istället undersöka vad som sker i beröringspunkterna och skillnaderna mellan verken, rummen, och ytorna, vilka betydelser som uppstår i det fysiska mötet mellan två konstnärskap. / works with text & sound.

   
  fre 10 okt–fre 17 okt 2014

  THE AXIS OF EVIL – en utställning med väggmåleri.

   
  fre 29 aug–sön 07 sep 2014

  GLASMO

  Video, installation / Video, installation
  www.glasmo.se

  GLASMO är ett konstnärligt samarbete mellan 13 nyutexaminerade konstnärer, av 11 olika nationaliteter, från Konsthögskolan i Malmö och Glasgow School of Art.

  • Martinka Bobrikova

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Martinka Bobrikova:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Joo Choon Lin

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Joo Choon Lin:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Ingrid Furre

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ingrid Furre:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Nina Jensen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Nina Jensen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Chun Kai Qun

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Chun Kai Qun:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Stephen Murray

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Stephen Murray:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 16 maj–sön 08 jun 2014

  2+2=5

  Ljudinstallation, text & foto / sound installation, text & photo.

   
  fre 16 maj–sön 08 jun 2014

  • Trine Riel

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Trine Riel:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Sian Kristoffersen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Sian Kristoffersen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  fre 21 mar–sön 13 apr 2014

  Attacksimulator

  Installation

  ▶ Territories Medium:
  installation.
   
  fre 24 jan–sön 16 feb 2014

  The illusion of the empty space

  • Ariel Alaniz

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ariel Alaniz:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Installation
   
  fre 15 nov–sön 08 dec 2013

  BLOW DOWN TEAR DOWN /

  This is my land

  • Sören Aagaard

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Sören Aagaard:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Bjarni Thor Petursson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Bjarni Thor Petursson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Next room

   
  lör 28 sep–sön 20 okt 2013

  Soft turns

  • Sarah Jane Gorlitz

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Sarah Jane Gorlitz:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Wojciech Olejnik

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Wojciech Olejnik:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Videoinstallation
   
  lör 28 sep–sön 20 okt 2013

  Micromégas part II

  Teckning, ljudinstallation / Drawings, soundinstallations

  Sara Wallgren \

   
  fre 23 aug–sön 15 sep 2013

  Behind your back

  Skulptur, installation / Sculpture, Installation
  www.kristianberglund.com

   
  fre 03 maj–sön 16 jun 2013

  • Katja Bjørn

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Katja Bjørn:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Danmark)
  • Vibeke Mejlvang
   (www.hesselholdt-mejlvang.dk)

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Vibeke Mejlvang:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Danmark) (www.hesselholdt-mejlvang.dk)
  • Vu Thi Trang

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Vu Thi Trang:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Vietnam) Utställningen ingår i »Malmö Nordic« / (Vietnam) The exhibition is a part of »Malmö Nordic«

   
  fre 01 mar–sön 24 mar 2013

  »Flora and Friends«

  Utställningen ingår i Fotografi i Fokus 2013
  • Thomas Gilljam

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Thomas Gilljam:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Danmark)
  • Finn Larsen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Finn Larsen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Danmark)
  • Tal R

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)


   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (Danmark) Scenen:
  • Elizabeth Thun

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Elizabeth Thun:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Måleri
   
  fre 18 jan–sön 10 feb 2013

  Galleriet:

  • Alessandra Bergamasch

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Alessandra Bergamasch:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Brasilien. Video
  Scenen:
  • Heike Bollig

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Heike Bollig:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Tyskland. Arbetar med resterna från vårt konsumtionsamhälle.
   
  fre 12 okt–sön 04 nov 2012

   
  fre 25 maj–sön 10 jun 2012

  fotografi

  Geografiska minnesbilder 61°21´33´´N, 5°24´11´´E, fotografi 2012

   
  tor 01 mar–sön 01 apr 2012

  Observationer i fält

   
  lör 26 nov–lör 17 dec 2011

  Höstsalong MMXI (2011), jurybedömd salong med konstnärer inom alla fält från hela Norden.

   
  fre 18 nov–sön 20 nov 2011

  MediaMessage

  • Mayte Vatos

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Mayte Vatos:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  dansperformance
   
  lör 15 okt–sön 13 nov 2011

  MediaMassage/Grrrafik 2011: Utställning från workshop.

  Datorgenerade bilder från ljud, projektioner, ljud med mera
   
  lör 15 okt–sön 13 nov 2011

  Ellen Hyllemose (DK)

  • Ellen Hyllemose

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ellen Hyllemose:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Skulpturer och installationer
   
  ons 12 okt–fre 14 okt 2011

  MediaMassage/Grrrafik 2011: SuperCollider workshop med Fredrik Olofsson på temat ljud till bild.

  fredrikolofsson.com
   
  sön 09 okt–sön 09 okt 2011

  MediaMassage: Performance, »Yuki Higashino reads Aldo Rossi«, samt boklansering och högläsning av Anna Norbergs text »Hand of Doom and Visual Pleasures«

  Performance
   
  fre 02 sep–sön 02 okt 2011

  Sisyfos minigolfklubb (Norge) Enorma, galna minigolfbanor fyller lokalen, verkar först omöjliga men fullt spelbara och går att bemästra med stor skicklighet och mycket tur!

  • Sisyfos minigolfklubb

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Sisyfos minigolfklubb:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  tor 02 jun–sön 05 jun 2011

  Skandinavian Performance Tour

  Performance
   
  fre 27 maj–fre 24 jun 2011

  »Paperworks« Grupputställning

  www.skaneskonst.se
   
  fre 27 maj–fre 24 jun 2011

  Skulptur och installation www.aleksandrakucharska.com
   
  fre 15 apr–sön 15 maj 2011

  • Marja-Leena Sillänpää

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Marja-Leena Sillänpää:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  olika tekniker

  © Marja-Leena Sillänpää

   
  fre 15 apr–fre 14 maj 2010

  • Julian Stalbohm

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Julian Stalbohm:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  olika tekniker
   
  fre 15 apr–sön 15 maj 2011

  • Julian Stalbohm

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Julian Stalbohm:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  olika tekniker
   
  fre 04 mar–sön 03 apr 2011

  Fotografi i Fokus 2011 - Grupputställning

  Fotografi, video, objekt mm
   
  fre 21 jan–sön 23 jan 2011

  Performance

  Mikko Kuorinki

   
  fre 21 jan–sön 20 feb 2011

  • Mikko Kuorinki

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Mikko Kuorinki:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  olika tekniker
   
  fre 09 apr–fre 07 maj 2010

  »Friendly Fire«

  © Roland Persson

   
  fre 27 feb–lör 28 mar 2009

  Fotografi i fokus

   
  fre 24 okt–lör 15 nov 2008

  • Caroline Bayer

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Caroline Bayer:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Caroline Bayer

   
  fre 26 sep–lör 18 okt 2008

  »Som det nu var / Solidarity Lost«

  film www.teljer.com
  • Claudia Reinhardt
   www.claudia-reinhardt.de

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Claudia Reinhardt:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  www.claudia-reinhardt.de
   
  lör 27 nov–ons 22 dec 2004

  I närbild – fotografi.

   
  lör 30 okt–lör 20 nov 2004

  Star Quality

  måleri.
   
  lör 07 jun–ons 25 jun 2003

  "Lösningar"

  skulptur.
   
  lör 26 apr–tis 27 maj 2003

  "Fieldasy"

  kartor & objekt.
   
  lör 15 mar–tis 15 apr 2003

  Fotografi i fokus

  "Sju scener".
   
  lör 15 feb–tis 11 mar 2003

  Fyra nya arbeten

  skulptur.
   
  lör 18 jan–tis 11 feb 2003

  "My spirit takes flight"

  • Carin Suneson Blücher

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Carin Suneson Blücher:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  fotografi.

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90