Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Skånes Konstförening

 • Bragegatan 15, Malmö, 040-103380  
  Öppet: Ons–fre 13–17, lör–sön 13–16. Fullständigt program, se hemsida. www.skaneskonst.se info@skaneskonst.se Aktuella utställningar/Current exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map Facebook


 • Tidigare utställningar

  (senaste först)
  fre 12 nov–sön 12 dec 2021

  Play: A Third Space Experiment

  med Filson Ali, Halima Handulleh, Daniel Jaghobi, Mikaela Karlsson och Abbas Sbeity

  Tre av konstnärerna – Mikaela Karlsson, Abbas Sbeity och Filson Ali – arbetar med interaktiva format och lekfulla metoder för att utforska allvarliga ämnen. Sbeitys kollaborativa performance och analoga brädspel utforskar hur vi tillsammans kan forma stadens sociala strukturer, Ali omtolkar sit . . . 

  Läs mer om utställningen
  bild saknas

  Skånes Konstförening, Play: A Third Space Experiment

  lör 18 sep–sön 17 okt 2021

  Presence in Absentia: 3 Disappearing Portraits

  bild saknas

  © Jacqueline Hoang Nguyen

  lör 08 maj–sön 06 jun 2021

  Wherever the Sunbeam falls

  lör 27 mar–sön 25 apr 2021

  Dark light

  bild saknas

  © Cia Kanthi, The Flute Player, 2020. Foto: Lena Bergendahl.

  mån 15 feb–mån 15 mar 2021

  // »Resurrection Lands« Onlineutställning och program
  DIGITALT PROGRAM, 6–7 MAR
  6 mar: live-streamat konstnärssamtal
  kl 19–20: Konstnärssamtal med Danielle Brathwaite-Shirley, lett av Mandhla Ndubiwa

  7 mar: live-streamad performance
  kl 19–19.15: Poesiläsning med JJ McDonald
  kl 19.20–19.45: Performance av Danielle Brathwaite-Shirley
  kl 19.50–20.05: Performance av Mandhla Ndubiwa

  lör 12 sep–sön 11 okt 2020
  lör 23 maj–sön 31 maj 2020

  ALLA VÅRA RUM – Konstskolan Munka ställer ut.

  fre 13 mar–sön 10 maj 2020

  fre 24 jan–sön 23 feb 2020

  »We will meet again in paradise« – a photographic series produced specifically for this occasion.

  fre 25 okt–sön 24 nov 2019
  sön 25 aug–tis 01 okt 2019
  fre 22 mar–sön 21 apr 2019
  fre 23 nov–sön 20 jan 2019

  PRATA PRATA – SPEAK – Prata. Ett ord som vi känner till den svenska betydelsen för, men som också betyder “silver“ på portugisiska.

  fre 19 okt–sön 11 nov 2018

  Weekly mass – Participating artists: Bahareh Mirhadi and Arash Mirhadi, Khamlane Halsackda, Maria Norrman, SYSTERIA.

  fre 07 sep–sön 07 okt 2018

  No country like (4 dokumentärfilmer)

  lör 24 feb–sön 01 apr 2018
  tis 16 jan–lör 17 feb 2018

  Practise Practice – i ett samarbete med Malmö Konsthögskola visar studenterna verk som med en kritisk blick undersöker begrepp som »konstnärlig kunskap« och» konstnärlig forskning«.

  fre 17 nov–sön 10 dec 2017

  Stipendieutställning 2017 / Scholarship Exhibition 2017

  Med start 2017 genomför vi varje år en större stipendieutställning. / Starting this year we grant an annual scholarship to an artist to produce an exhibition.

  lör 21 okt–lör 21 okt 2017

  Simona & Ramona (aka Claude & Dersch) håller performance.

  fre 13 okt–sön 05 nov 2017

  På Skånes Konstförening visas ett projekt som tar en vistelse på Svalbard som utgångspunkt. I projektet arbetar konstnärerna både utifrån fakta och myter som de delvis själva skapar kring specifika platser, karaktärer och historier. Utifrån dessa myter och berättelser görs olika performativa iscensättningar och installationer genom film, fotografi, ljud och skulpturala objekt // Skånes konstförening presents a project that takes a stay on Svalbard as its starting point. In the project the artists work on the basis of facts and myths, which they partly create about specific places, characters and stories. Based on these myths and stories, various performative stagings and installations are made through film, photography, sound and sculptural objects

  (Curaterad av Albin Hillervik & Marte Edvarda Tidslevold). // (Curated by Albin Hillervik & Marte Edvarda Tidslevold).

  fre 01 sep–sön 24 sep 2017

  En undersökning av delar av Malmös lokalhistoria som redan har – eller riskerar att – falla i glömska. / A survey of parts of Malmös local history that already has – or risks – falling into oblivion.

  © Matti Sumari, Cementa & Toyota – A Fable of Two Sisters, 2016. video still

  Curaterad av Hans Carlsson & Sebastian Dahlqvist // Curated by Hans Carlsson & Sebastian Dahlqvist

  fre 09 jun–sön 18 jun 2017

  Malmö Fotobiennal-The Society of the Spectacle Biennalen har i år ett tematiskt fokus på "skådespelssamhället". Detta sker via tolkningar och kommentarer till den franske filosofen Guy Debords text The society of the Spectacle 1967. Biennalen kommer att ta plats på flera olika konstinstitutioner och gallerier runt om i Malmö, Skånes Konstförening är en av dom. // Malmö Photo Biennial–The Society of the Spectacle. The Biennale has this year a thematic focus on »society of the spectacle«. This is done through interpretations and comments to the French philosopher Guy Debord´s text, The Society of the Spectacle 1967.

  fre 12 maj–sön 04 jun 2017

  »Behind the Same Facades« (se hemsida om programverksamhet i samband med utställningen) medverkande: // »Behind the same fasades« The exhibition is based on experimental ideas of living. Partly from the public authorities attempt during the 1900s to build and make available housing for large sections of the population in Sweden and Europe, and partly from more anarchistic ambitions to break norms and beliefs about accommodation.

  fre 07 apr–sön 30 apr 2017

  2016 års Ester Almqvist-stipendium tilldelas konstnären

  fre 31 mar–sön 30 apr 2017

  Kanslibyrån presenterar Aktionsarkivet Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng och John Huntington. Till utställningen kommer de att utföra nya konstnärliga aktioner och subtila performanceverk som utspelar sig i vardagliga miljöer i Malmö. // Kanslibyrån presents their project Aktionsarkivet. For the exhibition it will perform a set of new artistic actions and subtile performance pieces that takes place in the public spaces of Malmö. Kansli byrån consists of

  fre 17 feb–sön 12 mar 2017

  »I Will Never Get Used to Wait« en utställning med syriska konstnärer, curaterad Abir Boukhari. Utställningen undersöker frågor och erfarenheter om väntan under krig och flykt, där denna blir till en absurd, till synes låtande ändlös tillstånd. // »I Will Never Get Used to Wait« an exhibition with syrian artists, curated by Abir Boukhari. The exhibition examines the issues and experiences of waiting during war and escape.

  lör 12 nov–sön 11 dec 2016

  fre 11 nov–sön 04 dec 2016

  »Vangen vs. Von Reybekiel« Konstnärerna Thale Vangen och Roger von Reybekiel möts i en blodig konstnärlig uppgörelse. // »Vangen vs. Von Reybekiel« The artists Thale Vangen and Roger von Reybekiel meet in a bloody artistic settlement.

  bild saknas

  © Thale Vangen and Roger von Reybekiel

  fre 07 okt–sön 30 okt 2016

  »Den nya kvinnogruppen« Grupputställning med konstnärsgruppen DNK. De beskriver själva det som att de uppstod som »En akut och nödvändig reaktion mot en patriarkal och manssolidarisk konst och konsthantverkskontext«. Gruppen består av sex feminister med förankring i en materialbaserad praktik: // »The new womens group« Group exhibition with the artist collective DNK. They describe themselves as having started as »An urgent and necessary reaction to a patriarchal and male-loving arts and crafts context«. The group consists of six feminists with roots in a material based practice.

  bild saknas

  © DNK, Den nya kvinnogruppen

  fre 26 aug–sön 25 sep 2016

  I samarbete med Museet för glömska curerar Skånes konstförening en utställning som fokuserar på erfarenheter av flyktingskap och konsekvenserna av Europas gränspolitik. // In collaboration with the Museet för glömska, Skånes konstförening is curating an exhibition that focuses on the experiences of refugees and the implications of Europes border politics.

  bild saknas

  Museet för glömska

  fre 06 maj–sön 29 maj 2016

  Mens et Manus

  fre 15 apr–sön 24 apr 2016

  Konstskolan Munka – Examensutställning // Art school Munka.

  fre 11 mar–sön 03 apr 2016

  © Stina Persson

  Stina Persson och Tommy Persson Stina Persson arbetar poetiskt och konceptuellt, ofta med fotografi och video. Hon har bjudit in konstnären Tommy Persson som också arbetar primärt med fotografi. Inför utställningen på Skånes Konstförening arbetar konstnärerna med Andrei Tarkovsky’s kultfilm Solaris. // photography.

  fre 05 feb–sön 28 feb 2016

  Hennes arbete grundar sig främst i performances placerade i intima rum och med det intima som utgångspunkt. Anja Carrs arbete följer en drömlik logik utan temporala och spatiala begränsningar. Al . . . 

  // performance. . . . 

  Read more about the exhibition
  bild saknas

  © Anja Carr

  fre 06 nov–sön 13 dec 2015

  Carousell är ett projekt där fyra videokonstnärer utbyter videomaterial med varandra i en cirkulär rörelse. Tanken är att på samma gång avstå och tillgodogöra sig upphovsmannaskap samt även att hitta en specifik metod för att tala om konstnärliga frågor såsom: konstnärlig äganderätt, konstnärens integritet i relation till publikens förväntningar, kreativitet och innehåll. Curator: Thore Soneson // Carousell is a project where four video artists exchanging video material with each other - in a circular motion. The idea is to assimilate authorship and to find a specific method to talk about artistic questions such as: artistic property, the artists integrity in relation to the audiences expectations, creativity and content. Curator: Thore Soneson

  bild saknas

  Carousell

  fre 04 sep–sön 04 okt 2015

  Monuments of the Future Anika Schwarloze take public art and the processes of monumentalization in the digital age as her starting point for her solo show at Skånes konstförening. We relate to the shaping and preservation of our collective memory in continuously changing ways. In a time when, for many people, public sites increasingly loose their importance as places to visit, gather and contemplate, our relation to monuments is changing. Embodiments of collective memory remain socially relevant, as do our needs for shared acts of remembering, however, the processes of forming collective memories and their monumentalization are changing substantially. Collective memory serves as an important mechanism for preserving and transferring society’s cultural capital, identity, coherence, and its existence, while government policies, social rules, popular culture and media can make a great influence in shaping it. Media and memory are closely intertwined, as media can enhance, corrupt, extend or replace memory. While personal memory feeds on media technologies, collective memory is defined by the media’s shaping powers. Mass media can influence collective memory by filtering, ordering, editing and inscribing past events, or through its function as an archival resource. Anika Schwarzlose is born in Berlin and based in Amsterdam. Sha graduated from Malmö Art Academy in 2012 and Gerrit Rietveld Academie in 2009. Curator: Richard Daun // «Monuments of the Future – part 1«

  installation, video, fotografi, skulptur // installation, video, photography, sculpture. Curator: Richard Daun

  bild saknas

  © Anika Schwarzlose

  fre 08 maj–sön 07 jun 2015

  fre 08 maj–sön 07 jun 2015

  Tråkiga landskap

  Det finns stora dansk-svenska kulturella likheter i våra flacka landskap. Områden kring städerna Köpenhamn och Malmö/Lund, Saltholm med stora strandarealer har liknande flora och fauna. Men kommersiella krafter med expansiv stadsutveckling påverkar landskapet. Motorvägsbyggen, tågstationer och stora köpcenter skapar ramar kring vår vardag som vi lätt förbiser. Med andra ord: Vad ser vi . . . 

  Läs mer om utställningen
  bild saknas

  © John S Webb

  © Jeannette Land Schou

  // landscape photographs

  fre 13 mar–sön 12 apr 2015

  utgår från specifika händelser under och efter Andra världskriget då den europeiska konsten utsattes för maktmissbruk, förstörelse och systematisk plundring. // starts from specific events during and after the Second World War, when European art was subjected to abuse of power, destruction and systematic looting.
  magalicunico.bloggsida.se ⟹

  bild saknas

  © Magali Cunico

  fre 27 feb–sön 01 mar 2015

  NORDIC SOUND ART Konstnärer från Finland, Sverige, Norge, Danmark och England möts i utforskandet av ljud i olika disciplinära vinklar som bildkonst, arkitektur, performance, skulptur och installation. De arbetar för att uppmärksamma ljudens betydelse bland våra sinnesintryck, ofta påtagliga och direkta, ibland undermedvetna och subtila. // Nordic sound art – artists from Finland, Sweden Norway, Denmark & England explores sound in different disciplinary angles such as visual arts, architecture, performance, sculpture and installation.

  fre 23 jan–sön 15 feb 2015

  mest skulpturer. // most sculptures

  bild saknas

  © Nanna Nordström

  Utställningen bygger på ett samarbete mellan två mycket olika konstnärskap, där Nordström (som främst arbetar med skulptur) möter Lundkvist (som ofta arbetar med text- och ljudverk). På Skå . . . 

  // works with text & sound. . . . 

  Read more about the exhibition
  fre 10 okt–fre 17 okt 2014

  THE AXIS OF EVIL – en utställning med väggmåleri. // THE AXIS OF EVIL is an exhibition of wall paintings

  fre 12 sep–sön 28 sep 2014
  fre 29 aug–sön 07 sep 2014

  GLASMO // GLASMO

  Video, installation // Video, installation
  www.glasmo.se ⟹

  bild saknas

  GLASMO är ett konstnärligt samarbete mellan 13 nyutexaminerade konstnärer, av 11 olika nationaliteter, från Konsthögskolan i Malmö och Glasgow School of Art.

  fre 16 maj–sön 08 jun 2014

  2+2=5

  Ljudinstallation, text & foto // sound installation, text & photo.

  fre 16 maj–sön 08 jun 2014

  fre 21 mar–sön 13 apr 2014

  Attacksimulator // Attack Simulator

  Installation


  ▶ Territories Medium:

  installation.


  fre 24 jan–sön 16 feb 2014

  The illusion of the empty space

  Installation

  fre 15 nov–sön 08 dec 2013

  BLOW DOWN TEAR DOWN /

  bild saknas

  This is my land

  © Sören Aagaard

  Next room

  lör 28 sep–sön 20 okt 2013

  Soft turns

  Videoinstallation


  lör 28 sep–sön 20 okt 2013

  Micromégas part II // Micromégas part II

  Teckning, ljudinstallation // Drawings, soundinstallations

  bild saknas

  Sara Wallgren \

  fre 23 aug–sön 15 sep 2013

  Behind your back // Behind your back

  Skulptur, installation // Sculpture, Installation
  www.kristianberglund.com ⟹

  fre 03 maj–sön 16 jun 2013

  (Danmark)


  (Danmark) (www.hesselholdt-mejlvang.dk)


  (Vietnam) Utställningen ingår i »Malmö Nordic« // (Vietnam) The exhibition is a part of »Malmö Nordic«

  fre 01 mar–sön 24 mar 2013

  »Flora and Friends«

  Utställningen ingår i Fotografi i Fokus 2013

  (Danmark)


  (Danmark)


  (Danmark)


  Scenen:

  Måleri


  fre 18 jan–sön 10 feb 2013

  Galleriet:

  Brasilien. Video

  Scenen:

  Tyskland. Arbetar med resterna från vårt konsumtionsamhälle.


  fre 12 okt–sön 04 nov 2012

  fre 25 maj–sön 10 jun 2012

  fotografi

  bild saknas

  Geografiska minnesbilder 61°21´33´´N, 5°24´11´´E, fotografi 2012

  tor 01 mar–sön 01 apr 2012

  Observationer i fält

  lör 26 nov–lör 17 dec 2011

  Höstsalong MMXI (2011), jurybedömd salong med konstnärer inom alla fält från hela Norden.

  fre 18 nov–sön 20 nov 2011

  MediaMessage

  dansperformance

  lör 15 okt–sön 13 nov 2011

  MediaMassage/Grrrafik 2011: Utställning från workshop.

  Datorgenerade bilder från ljud, projektioner, ljud med mera

  lör 15 okt–sön 13 nov 2011

  Ellen Hyllemose (DK)

  Skulpturer och installationer

  ons 12 okt–fre 14 okt 2011

  MediaMassage/Grrrafik 2011: SuperCollider workshop med Fredrik Olofsson på temat ljud till bild.

  sön 09 okt–sön 09 okt 2011

  MediaMassage: Performance, »Yuki Higashino reads Aldo Rossi«, samt boklansering och högläsning av Anna Norbergs text »Hand of Doom and Visual Pleasures«

  Performance

  fre 02 sep–sön 02 okt 2011

  Sisyfos minigolfklubb (Norge) Enorma, galna minigolfbanor fyller lokalen, verkar först omöjliga men fullt spelbara och går att bemästra med stor skicklighet och mycket tur!

  tor 02 jun–sön 05 jun 2011

  Skandinavian Performance Tour

  Performance

  fre 27 maj–fre 24 jun 2011

  »Paperworks« Grupputställning

  fre 27 maj–fre 24 jun 2011

  Skulptur och installation www.aleksandrakucharska.com

  fre 15 apr–sön 15 maj 2011

  olika tekniker

  bild saknas

  © Marja-Leena Sillänpää

  fre 15 apr–fre 14 maj 2010

  olika tekniker

  fre 15 apr–sön 15 maj 2011

  olika tekniker

  fre 04 mar–sön 03 apr 2011

  Fotografi i Fokus 2011 - Grupputställning

  Fotografi, video, objekt mm

  fre 21 jan–sön 23 jan 2011

  Performance

  bild saknas

  Mikko Kuorinki

  fre 21 jan–sön 20 feb 2011

  olika tekniker

  fre 09 apr–fre 07 maj 2010

  »Friendly Fire«

  bild saknas

  © Roland Persson

  fre 27 feb–lör 28 mar 2009

  Fotografi i fokus

  fre 24 okt–lör 15 nov 2008

  bild saknas

  © Caroline Bayer

  fre 26 sep–lör 18 okt 2008

  »Som det nu var / Solidarity Lost«

  film www.teljer.com ⟹

  lör 27 nov–ons 22 dec 2004

  I närbild – fotografi.

  lör 30 okt–lör 20 nov 2004

  Star Quality

  måleri.

  lör 07 jun–ons 25 jun 2003

  "Lösningar"

  skulptur.

  lör 26 apr–tis 27 maj 2003

  "Fieldasy"

  kartor & objekt.

  lör 15 mar–tis 15 apr 2003

  Fotografi i fokus

  "Sju scener".

  lör 15 feb–tis 11 mar 2003

  Fyra nya arbeten

  skulptur.

  lör 18 jan–tis 11 feb 2003

  "My spirit takes flight"

  fotografi.
Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90