Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Konsthallen Meken

 • Logotyp för Konsthallen Meken


  MEKEN är en konsthall och ett kulturhus som ligger i en av valsverkets äldsta industrilokaler i centrala Smedjebacken.

  Kyrkogatan 12, Smedjebacken, 0240 66 88 87  
  Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16. Lokalen är tillgänglighetsanpassad www.mekensmedjebacken.se info@mekensmedjebacken.se Aktuella utställningar/Current exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map Facebook Instagram


 • Tidigare utställningar

  (senaste först)
  lör 10 okt–sön 08 nov 2020

  Ahlbäcksutställningen

  lör 13 jun–sön 16 aug 2020

  Någonting är på gång // There´s something going on

  De senaste åren har åtskilliga konstnärer sökt sig till platser runtom i Dalarna för att bo och arbeta. Det bubblar av aktivitet, såväl i enskilda ateljéer som i olika konstnärsdrivna samarbetsprojekt. Kanske är detta början på en decentraliserande rörelse inom konsten, där mindre orters möjligheter vinner överstorstadens utbud. Konsthallen MEKEN har i sommar bjudit in fyra aktuell . . . 

  Läs mer om utställningen

  Medverkande konstnärer

  lör 14 dec–sön 01 mar 2020

  »Från Gatan«

  – utställning och program med aktiviteter med ursprung från gatan. Öppettider och mer info, se hemsida.

  lör 05 okt–sön 03 nov 2019

  Ahlbäckspristagare 2018. Öppettider: tor–fre 12–17, lör– sön 12–16.

  lör 07 sep–sön 15 sep 2019

  Jubilarens val

  – Konstsalong med verk av ett 60-tal yrkesverksamma konstnärer i Dalarna, varierade tekniker och material. Öppettider: Mån–fre 16–19, lör–sön 12–16.

  fre 07 jun–sön 11 aug 2019

  Arbete/Existens – olika förhållningssätt till arbete, meningsskapande och existens. Konstnärernas verk ställer frågor om vad livet och samhället lär oss vad arbete är och kan vara. Medverkande konstnärer är bland andra

  © Pernilla Norrman

  tor 21 jun–sön 19 aug 2018

  »Florentine«

  – I hennes fotografier reflekteras våra föreställningar om vår samtid och historia genom hennes imaginära bildvärld. / In her photographs our perceptions of the present and our history are reflected through her imaginary imagery.

  bild saknas

  © Helena Blomqvist, »To the moon . . . and home« 2016.

  sön 18 jun–sön 20 aug 2017

  Identitet/ Identiteetti/ Identity För att fira Finlands 100-årsjubileum deltar konstnärerna // Identitet/ Identiteetti/ Identity – To celebrate the centenary year of Finland´s independence artists

  m.fl. i en grupputställning där identitetsbegreppet är den gemensamma utgångspunkten. // among others participates in a group exhibition where the concept of identity is a mutual point of departure.

  sön 19 mar–sön 23 apr 2017

  Transition II Utställning som genomförs i samarbete med Konst i Dalarna med verk av svenska och internationella konstnärer på temana förflyttning, migration och det föränderliga mänskliga landskapet. // Transition II – An exhibition in collaboration with Konst i Dalarna showing art by Swedish and International artists on the subjects of movement, migration and the changing landscape of humanity.

  lör 10 dec–sön 12 feb 2017

  INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL Krakow-Falun 2016-2017 Ett samarbete med International Print Triennial Society in Krakow där Dalarnas museum och MEKEN gemensamt visar verk av 78 konstgrafiker från 34 länder. // INTERNATIONAL PRINT TRIENNIAL. Krakow-Falun 2016-2017. A collaboration with the International Print Triennial Society in Krakow where Dalarna Museum and MEKEN together show the work of 78 printmakers from 34 countries.

  Print XL

  tor 23 jun–sön 21 aug 2016

  De deltagande konstnärerna arbetar i olika tekniker, material och dimensioner men skapar alla tryck i en ny skala som tänjer gränserna för den grafiska formen. 23/6–21/8, tis–fre: 11–17, l . . . 

  // The participating artists uses different techniques, materials and dimensions but do all work in a scale that pushes the boundaries of printmaking. Tues–Fri: 11–17, Sat–Sun 11–15, Closed: 24/ . . . 

  Read more about the exhibition
  bild saknas

  Photo: Markku Miettinen

  Åbo Konstgrafiker

  sön 03 apr–lör 30 apr 2016

  En utställning med medlemmar i en av Finlands mest internationellt aktiva grafiska verkstäder. // Works by members of one of Finland´s most internationally active print workshops.

  bild saknas

  © Pia Lehti, »Roots«, Åbo Konstgrafiker

  lör 10 okt–sön 08 nov 2015

  ons 17 jun–sön 30 aug 2015

  Sommarens utställning sätter fokus på väv och är ett sammarbete med Alice Lund Textilier i Borlänge. Deltar gör bl.a. // This summer´s exhibition focuses on weaving and is a collaboration with Alice Lund Textiles in Borlänge. Participating artists are

  among others


  lör 14 feb–sön 15 mar 2015

  • Johan Ahlbäck

   Sök mer om/Look for more about Johan Ahlbäck:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Hans teckningar blir utgångspunkt för en streetdanceföreställning som framförs live under vernissagen I filmformat utgör den därefter en del av utställningen tillsammans med ett stort antal a . . . 

  // His drawings are the starting point for a street dance routine performed live at the opening. A filmed version will then be part of the exhibition alongside a large number of Johan Ahlbäcks drawings  . . . 

  Read more about the exhibition
  mån 23 jun–fre 27 jun 2014

  Konstkollo kl 09-30–15.00. Barn och ungdomar från 9 år och uppåt får skapa av återbruksföremål tillsammans med flera konstnärer och en arkitekt (Föranmälan till MEKEN är obligatorisk). Pris: 150 kr. // Activities for children and adolescents aged 9 years and up. Call for more information.

  ons 18 jun–sön 24 aug 2014

  Tema Återbruk – Re:art // Recycling – Re:art

  skulptur // sculptures

  bild saknas

  © Jacob Dahlgren, From Life to Art to Life

  © Maria Johansson

  skulptur // sculptures

  © Kaarina Kaikkonen, Together.

  installation


  fotografi // photography
Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90