Utställningar: Gallerier, konsthallar, konstmuseer

Prins Eugens Waldemarsudde

 • Prins Eugens väg 6, Djurgården, Stockholm

  08 545 837 00  

  Öppet: tis–sön 11–17, tor 11–20.

  info@waldemarsudde.se www.waldemarsudde.se

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa karta

  Facebook Instagram butik kafe

 • Tidigare utställningar

  (senaste först)

   
  lör 05 sep–tor 21 jan 2021

  Trollbunden

  och den magiska naturen. Magisk, besjälad natur med djupa, mystiska skogar och naturväsen som troll, älvor, näcken mm lyfts fram i denna utställning med nordisk konst från sekelskiftet 1900. Konstnärer som den mycket folkkära John Bauer, men också Theodor Kittelsen, Agnes de Frumerie och Hugo Simberg kommer att ingå i dialog med samtidskonst av Maria Friberg, Björn Larsson, Ann Böttscher m.fl. nu verksamma konstnärer.
   
  lör 07 mar–sön 27 sep 2020

  Med en karriär som sträcker sig över närmare 60 år har Lena Cronqvist etablerat sig som en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Hon är främst känd för sina målningar, men hennes mångbottnade konstnärskap inkluderar även skulptur, teckningskonst, grafik och textila verk. I Cronqvists konst berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap, ensamhet och död och ofta använder hon sig själv som modell. Hennes konstnärliga produktion är starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell. I den tematiskt upplagda utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Presentationen inkluderar ett flertal intressanta målningar från senare år som aldrig tidigare visats publikt. / With a career spanning nearly 60 years, Lena Cronqvist has established herself as one of Sweden’s most prominent artists. Best known for her paintings, Cronqvist’s multifaceted oeuvre also includes sculpture, drawing, printmaking and textile art. Her imagery embraces existential themes, such as love, childhood, motherhood, loneliness and death, and she often uses herself as a model. Cronqvist’s artistic practice is profoundly personal, yet equally inclusive and universal. This thematic exhibition presents paintings, prints, drawings, sculptures and textile works from the 1960s to the present. The presentation includes several recent paintings that are being exhibited publicly for the first time.

   
  lör 15 feb–sön 31 maj 2020

  Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion / Silent Beauty – Nordic and East Asian Interaction

  Stilla skönhet visar på en estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten under 1900-talet, med fokus på tiden efter andra världskriget. I den meditativa presentationen visas måleri, grafik, keramik och textilkonst sida vid sida av japanska, svenska och finska konstnärer. Verkens estetik är reducerad och dynamisk: geometriska former, förfinade färger och materialkänsla går igen. Bland de representerade konstnärerna finns Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki och Ingegerd Råman. Stilla skönhet är producerad i samarbete med Konstmuseet Ateneum i Helsingfors. / Silent beauty reveals the aesthetic interchange between Nordic and East Asian art in the 1900s, with special focus on the years after the Second World War. The meditative presentation shows paintings, graphics, ceramics and textile art by Japanese, Swedish and Finnish artists. The aesthetics of the works are reduced and dynamic: geometric shapes, refined colours and material feeling are recurrent characteristics. The artist represented in the exhibition include among others Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki and Ingegerd Råman.

   
  ons 16 okt–sön 17 nov 2019

  Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium. Stipendiet inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. Vinnaren får även ställa ut ett antal verk på Waldemarsudde i en mindre utställning som även kommer att visas på Jönköpings museum och Borås Konstmuseum.

  © Jakob Ojanen

   
  lör 05 okt–sön 16 feb 2020

  – Nattlogik. En tematiskt spännande och vacker utställning med måleri och installationskonst om den perspektivförskjutning som du kan få om natten. Insikter, andra tankar om förut välkända mönster och sanningar som kanske gör ont. Gamla minnen dyker upp som ristat i mörkret. Man skakar av sig tankarna på morgonen och välkomnar dagens klara, nybadade ljus. Meta Isæus-Berlin (f. 1963) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och är sedan 1990-talet en tongivande konstnär verksam inom måleri och installationskonst. I Meta Isæus-Berlins verk blandas symbolik med det till synes realistiska. Hennes konst har visats på en rad svenska och internationella konstarenor, bl.a. biennalerna i Istanbul och Venedig (1997) samt Melbourne (1999). / – Night Logic. A thematically exciting and exquisite exhibition of painting and installation art, about how your perspective can shift in the night. Insights, different ways of seeing previously familiar patterns, and truths that might hurt. Old memories resurface, as if carved into the darkness. When morning comes, we shake off these thoughts and welcome the bright, pure light of day. Meta Isæus-Berlin (b. 1963) studied at the Royal Institute of Art in Stockholm and has been a seminal figure in painting and installation art since the 1990s. Isæus-Berlin’s works blend symbols with apparent realism. Her works have been shown in numerous Swedish and international art spaces, including the biennials in Istanbul and Venice (1997), and Melbourne (1999).

  © Meta Isæus-Berlin. Installationsbild.

   
  lör 14 sep–sön 26 jan 2020

  – Prerafaeliterna och Norden. Den första monografiska utställningen med den prerafaelitiska konstnären i Skandinavien och ett unikt tillfälle att introducera Burne-Jones (1833-1898) för en svensk och övrig skandinavisk publik. I presentationen ingår fascinerande målningar, teckningar och textila verk, men också reflektioner över hans betydelse och inverkan på skandinavisk konst och design. Sir Edward Coley Burne-Jones var en av nyckelpersonerna i brittisk konst under senare hälften av 1800-talet, samt en pionjär för europeisk symbolism. Han var också en framträdande medlem av Arts & Crafts-rörelsen tillsammans med William Morris och en föregångare till modern design. Utställningen produceras i samarbete med Tate Britain, KODE i Bergen och Nordic Institute of Art. / – The Pre-Raphaelites and the North. The first-ever monographic exhibition of Edward Burne-Jones (1833-1898) in Scandinavia, providing a unique opportunity for the Swedish and Scandinavian public to discover this eminent Pre-Raphaelite artist. The presentation includes fascinating paintings, drawings and textiles, but also reveals his influence on Scandinavian art and design. Sir Edward Coley Burne-Jones was a key figure in British art in the second half of the 19th century, and a pioneer of European Symbolism. He was also prominent in the Arts & Crafts movement, together with William Morris, and helped pave the way for modern design. The exhibition is produced in association with Tate Britain, KODE in Bergen and the Nordic Institute of Art.

  © Edward Burne-Jones, Love and the Pilgrim, 1896-7. Olja på duk, 1575 x 3048 mm, ©Tate, London 2017

  © Edward Burne-Jones, Vespertina Quies, 1893, olja på duk, 107,9 x 62,2, © Tate, London 2019

   
  lör 09 mar–sön 26 maj 2019

  Natur och växtlighet kom tidigt att intressera Björn Wessman, vilket också präglat hans konstnärskap. Vyer från vandringar i världen, botaniska trädgårdar och urskogen kring ateljén i Stockholms skärgård är återkommande motiv i hans färgstarka måleri. Naturen glöder i hans sinnliga landskap som fångar viddernas dramatik och parkernas mystär. Utställningen omfattar verk från tidigt åttiotal till dags dato, med koncentration på de senaste årens arbeten där flertalet av de stora och anslående målningarna inte har visats tidigare. / Björn Wessman became fascinated by nature and vegetation early in life, and this has characterized his artistic practice. Scenes from his walks all over the world, from botanical gardens and the virgin forests around his studio in the Stockholm archipelago provide the subject matter for his colourful paintings. Nature glows in his sensual landscapes, which capture the drama of the expanse and the mystery of parks. This exhibition covers his practice from the early 1980s to today, focusing on his output in recent years. Most of these large and striking paintings have not been exhibited before.

  © Björn Wessman, Pangea, 2017. Olja på duk, 190x400cm. Foto: Björn Wessman. Bild beskuren.

   
  lör 16 feb–sön 25 aug 2019

  Relationer i Grez-sur-Loing –

  Grez-sur-Loing är en mytomspunnen konstnärsby i svensk konsthistoria som i denna utställning för första gången presenteras som en internationell konstnärskoloni med i synnerhet skandinaviska och anglosaxiska konstnärer, författare och musiker. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika relationer och samband mellan konstnärerna av olika nationaliteter och de fascinerande verk som de skapade. Utställningen visar över 80 konstverk av såväl kända som mer okända konstnärer / Grez-sur-Loing is a legendary village in Swedish art history, and this exhibition is the first to present this international artist colony and its mainly Scandinavian and Anglo-Saxon artists, writers and musicians. In the late 19th century, many relationships and connections were forged between artists of different nationalities who created fascinating works there. This exhibition features more than 80 works by famous and lesser-known names.

  © Julia Beck, Vid kanalen, Grez, 1883. Olja på duk, 50 x 38 cm. Foto: Stockholms Auktionsverk. Bild beskuren.

  • Tekla Nordström

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Tekla Nordström:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 06 okt–sön 17 feb 2019

  Målaren som fotograf / The artist as a photographer

  © Prins Eugen, Tidig morgon, omkr 1907

  • Wilhelmina Lagerholm

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Wilhelmina Lagerholm:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Wilhelm von Gegerfelt

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Wilhelm von Gegerfelt:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  m fl
   
  lör 06 okt–sön 17 feb 2019

  »Thinking like a Mountain«

  en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. / a series of recent works on the theme of exploiting natural resources in Sweden and Iceland.

  @ Helene Schmitz, The Plantation, 2017.

   
  lör 15 sep–sön 27 jan 2019

  • Paula Modersohn-Becker

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Paula Modersohn-Becker:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  och konstnärskolonin i Worpswede

  © Paula Modersohn-Becker, Weidender Schimmel Mondlicht, 1901. Olja på duk, 50 x 56,4 cm. Otto Modersohn-Museum, Fischerhude.

  • Fritz Mackensen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Fritz Mackensen:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Fritz Mackensen, Höst, 1896. Olja på duk, 180 x 142 cm. Niedersächsische Sparkassenstiftung. Deponerad vid Kulturstiftung Landkreis Osterholz.

  • Otto Modersohn

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Otto Modersohn:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Otto Modersohn, Afton vid Moorkanal, 1894. Olja på kartong, 68 x 88 cm. Privat samling. Otto Modersohn-Musesum, Fischerhude.

  • Fritz Overbeck

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Fritz Overbeck:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Fritz Overbeck, Kväll på myren, 1896. Olja på duk, 81 x 130 cm. Overbeck-Museum, Bremen.

  • Hermine Overbeck-Rohte

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hermine Overbeck-Rohte:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Ottilie Reylaender

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ottilie Reylaender:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Ottilie Reylaender, Väninnor, odat. Olja på duk, 124 x 86 cm. Heinrich Vogeler Stiftung Haus im Schluh Worpswede.

  • Heinrich Vogeler

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Heinrich Vogeler:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Heinrich Vogeler, Vår, 1897. Olja på duk, 175 x 150 cm. Niedersächsische Sparkassenstiftung und Waldemar Koch Stiftung. Deponerad vid Heinrich Vogeler Stiftung Haus im Schluh Worpswede.

  En av Tysklands mest kända konstnärskolonier presenteras med cirka 60 målningar, teckningar och grafiska blad. Det är uttrycksfullt måleri i form av besjälade landskap, skildringar av den fattiga nordtyska bondebefolkningen, porträtt och suggestiva motiv från saga och myt. / The expressive paintings by the members of the artist colony in Worpswede around 1900, comprising, soulful landscapes, sensitive renderings of the impoverished north-German peasant population, portraits, and evocative scenes from stories and myths.

   
  lör 03 mar–sön 27 maj 2018

  »Resenär« En surrealistisk bildvärld speglar hans liv och reflektioner på omgivningen. Urbana miljöer, dekadens och burleska scener är motiv du finner i hans verk. / »Traveller« The surrealist imagery of Alexander Klingspor mirrors his life and his reflections on the world around him. Urban settings, decadence and burlesque scenes are motifs that are found in his paintings.

  © Alexander Klingspor, Song From Air Castle I, 2013. Olja på duk, 40 x 39 cm. Foto: Michael Mclain

   
  lör 10 feb–sön 26 aug 2018

  (1885–1948) »En mästerlig kolorist« En av det svenska avantgardets frontgestalter. / »A Masterly Colourist« A front figure of the Swedish Modernist avantgarde.

  © Sigrid Hjertén, Ateljéinteriör, 1916. Olja på duk, 176x204 cm. Foto: Prallan Allsten / Moderna Museet

  • Ivan Grünewald

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ivan Grünewald:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 20 jan–sön 22 apr 2018

  »Tunna trådar« Små vackert broderade verk föreställande landskap. / »Fine Thread« A selection of the beautifully embroidered and tiny landscapes.

  © Suzy Strindberg, Min sagoskog, 2000. Foto: Gudrun Thielemann. Bild beskuren.

   
  lör 14 okt–sön 11 feb 2018

  Vävda bildvärldar / Woven Image Worlds

  © Annika Ekdahl, Definitely Gold. Photo: Åke Nilsson

   
  ons 27 sep–sön 29 okt 2017

  Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendiat / The Åke Andrén Foundation Art Grant

  © Éva Mag. Bilden är beskuren

   
  lör 16 sep–sön 21 jan 2018

  (1885-1962) och svensk kubism. Om den omfattande men okända lärare-elev förhållande som tar sin början på det tidiga 1910-talet med Lhotes elever / and Swedish cubism. About the extensive but unknown teacher-student relationships that began in the early 1910s between Lhote and his students
  m fl
   
  lör 10 jun–sön 24 sep 2017

  Rum med gravitation / Rooms with Gravitation. I utställningen visas ett urval av hennes måleri, keramik och skulptur. / The exhibition presents a selection of her paintings, ceramic works and sculptures.

  © Anja Notini, Den lyskraft gåtfullhet så ofta äger när skönheten hos gåtan överväger, odat. Olja på duk, 80 x 90 cm. Foto: Lars Engelhardt

   
  lör 11 mar–sön 21 maj 2017

  En sagolik skola – Folkskolan 175 år / A Fairytale School – the Swedish Folkskola Celebrates 175 Years. Bildskatter från förra sekelskiftets läseböcker, jultidningar och från barnbiblioteket Saga. Här visas även ett stort urval originalillustrationer av bland andra / The exhibition features wonderful imagery from readers, Christmas magazines and the children’s book series Saga. Also on display are a large number of original illustrations by well-known Swedish artists such as

  © Carl Larsson, På vikingatåg i Dalom, tidningen Jultomten 1900. Lärarstiftelsen. Foto: Per Myrehed

  • Elsa Beskow

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Elsa Beskow:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Nils Kreuger, Brunte hämtas på söndagsmorgonen, 1909. Lärarstiftelsen. Foto: Robert Blombäck

  • Einar Nerman

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Einar Nerman:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Einar Nerman, Prins Prigio av Pantouflia, Barnbiblioteket SAGA, 1934. Lärarstiftelsen. Foto: Lars Engelhardt

  © Jenny Nyström, utan titel, tidningen Jultomten 1902. Lärarstiftelsen. Foto: Lars Engelhardt

   
  lör 11 feb–sön 04 jun 2017

  (1893-1983) En omfattande presentationen visas poetiskt visionära målningar, skulpturer, teckningar och textila verk som valts med särskilt fokus på den konstnärliga arbetsprocessen. / The comprehensive presentation will feature poetical and visionary paintings, sculpture, drawings and textile works, all chosen with the aim to show the artist’s creative process.
   
  lör 15 okt–sön 12 feb 2017

  Maskros/Dandelion

  Hennes nya arbeten berör frågor om livets kretslopp och människans livsvillkor. Även om de på många sätt står nära hennes tidigare verk är de en startpunkt för någonting nytt. Det handlar om utforskandet av ett tillstånd, om återfödelse och tankar om en annan verklighet. I den omfattande retrospektiven visas Cecilia Edefalks måleri, fotografi och skulptur från det sena 1970-talet fram till idag. / Her recent works revolve around the life cycle and human living conditions. This comprehensive retrospective features Cecilia Edefalk’s paintings, photographs and sculptures from the 1980s to today.

  © Cecilia Edefalk, Baby, 1986-87. Olja på duk, 230 x 432 cm. Foto: Bukowskis

   
  ons 21 sep–sön 23 okt 2016

  Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium/Foundation Artist’s Grant.

   
  lör 17 sep–sön 22 jan 2017

  Salongsmåleri?! Med inspiration hämtad från bl.a. det franska salongsmåleriet kom Julius Kronberg och ett antal med honom samtida svenska konstnärer att utföra målningar i briljant måleriteknik, i imponerande stora format och med ett spännande berättande innehåll. Med denna banbrytande utställning lyfts det svenska salongsmåleriet fram på nytt och då med frågeställningar av relevans för vår tid. I presentationen visas verk av Julius Kronberg, men även av bland andra Hugo Birger, Jenny Nyström, Fanny Brate, Hugo Salmson och Mårten Eskil Winge. Som en kommentar till utställningen ingår även fotografiska verk av den samtida brittiska konstnären Miss Aniela, vilka har referenser till Salongsmåleriets motivkrets och uttryck.

  © Julius Kronberg, Insomnad, 1883. Olja på duk, 110 x 130 cm. J.A. Bergs samling. Stockholms Universitet. Foto: Jean-Baptiste Béranger

  • Hugo Birger

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hugo Birger:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Fanny Brate

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Fanny Brate:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Julius Kronberg

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Julius Kronberg:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Hugo Salmson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hugo Salmson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Mårten Eskil Winge

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Mårten Eskil Winge:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 18 jun–sön 25 sep 2016

  Passion for Art – Works from Prince Eugen’s Art Collection

   
  lör 12 mar–sön 29 maj 2016

  »Mata Hare« – Fokus ligger främst på nyproducerade verk, men även tidigt måleri från 70-, 80- och 90-talen presenteras. / »Mata Hare« – Although the focus is primarily on recent works, some paintings from the ’70s, ’80s and ’90s are also featured.

  © Max Book, Skottåret, 2012. Blandteknik på duk/akrylbaserad, 200 x 260. Foto: Max Book

   
  lör 13 feb–sön 28 aug 2016

  Ljusets magi – Friluftsmåleri från sent 1800-tal

  I utställningen visas runt 200 verk av främst svenska konstnärer, men även ett antal av deras franska förebilder finns representerade. Särskilt fokus ligger på kvinnliga konstnärer, både kända och okända, bland andra / The exhibition presents some 200 works, mainly by Swedish artists, but also a few by the French artists who inspired them. Women artists are especially highlighted. Paintings by famous artists alongside with artists whose names has fallen into obscurity;

  m fl / among others
   
  lör 30 jan–sön 01 maj 2016

  Standardlängden av ett mirakel

  En retrospektiv av konstnärsduon Goldin+Senneby som har utvecklat en metod för att utforska virtuella världar, offshore-företag och subversiv spekulation. / A retrospective show of the artist duo who have developed a method for exploring virtual worlds, offshore enterprises and subversive speculation.

  © Goldin Senneby, AfterMicrosoft, 2006 (CC BY-SA 2.5)

   
  fre 06 nov–sön 24 jan 2016

  »Åkallan«

  ett filmiskt verk som utgör en poetisk och målerisk kommentar till utställningen Symbolism och dekadans.
   
  lör 10 okt–sön 21 feb 2016

  (f.1950) fotorealistiska skildringar av vardagliga situationer, ofta med kvinnofigurer, som är känslomässigt laddade och äger en stark metaforik. / (born 1950) does photorealist paintings of everyday situations, often featuring women, that carry an emotional charge and have strong metaphorical resonance.

  © Karin Broos, Nostalgia 1, 2014. Akryl på duk, 120 x 90. Foto: Marc Broos

   
  tis 22 sep–sön 25 okt 2015

  Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium: Stipendiet tilldelas

  En utställning med ett antal verk av vinnaren till Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium 2015. Åke Andrén stiftelsens konstnärsstipendium inrättades år 2011 med syfte att premiera en ung lovande konstnär med ett stipendium på en halv miljon kronor. / An exhibition of several works by the winner of the 2015 Åke Andrén Foundation Artist’s Grant. The Grant was established in 2011 and awards a promising young artist a 500,000 kronor grant.

   
  lör 19 sep–sön 24 jan 2016

  Symbolism och dekadens.

  En stor utställning som beskriver betydelsen av Symbolismen som fenomen inom konst och litteratur i Sverige och dess grannländer kring sekelskiftet 1900. Presentationen är tematisk och fokuserar på ämnen som myt och saga, död och dekadens samt förhållandet mellan symbolism och nationalromantik. I utställningen visas måleri, skulptur och konsthantverk av bl.a. / A major exhibition on the significance of Symbolism as an art and literary phenomenon in Sweden and neighbouring countries at the turn of the last century. The exhibition is presented thematically, focusing on areas such as myth and saga, death and decadence, and the relationship between Symbolism and National Romanticism. It includes painting, sculpture and decorative arts by

  • Richard Bergh

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Richard Bergh:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Eugène Carrière

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Eugène Carrière:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Agnes de Frumerie

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Agnes de Frumerie:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Paul Gauguin

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Paul Gauguin:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 13 jun–sön 20 sep 2015

  Tystnadens Revir - 25 år från andra sidan

  Hans verk kretsar konsekvent kring teman som Jorden, Öknen, Människan och Tystnaden. I mötet med det australienska landskapets formationer och färger skapar han serier av målningar som skildrar en söndervittrad men samtidigt människonära natur. Sedan tjugofem år tillbaka bor och arbetar han växelvis i Stockholm och Melbourne. / His work consistently circles around themes like the Earth, the Desert, the Human and Silence. Encountering the shapes and colours of the Australian countryside, he creates series of paintings depicting a crumbling and dilapidated yet humanly approachable landscape.

  © Nils Gunnar Zander, Skugga, 2005.


  Naturens skiftningar. Naturen ärgrundläggande för hans konstnärskap, och det är Österlens landskap som utgör hans främsta motivkrets. Det finns ett naturligt släktskap mellan Heleanders måleri och det nordiska landskapsmåleriet från sekelskiftet 1900. Liksom i exempelvis prins Eugens konst finns ett nära samband mellan konstnärens sinnesstämningar och det sätt på vilket han återger landskapets dags- och årstidsskiftningar i ljus och färg. / Nature is the foundation of the art of Ruben Heleander, and the landscapes of Österlen are the artist’s primary motifs. There is a family resemblance between Heleander’s Österlen paintings and the Nordic landscape painting of the turn of the century 1900.

  © Ruben Heleander, Till konstnärens grav, 2002.

   
  lör 07 mar–sön 30 aug 2015

  Färgstormar. En omfattande retrospektiv med verk av den kända tyska expressionisten Emil Nolde (1867-1956). Utställningen presenterar ett stort antal av konstnärens mest uttrycksfulla målningar, akvareller samt grafiska blad. Bland annat visas hans koloristiska landskapsvyer, grotesker, skildringar av Berlins nattliv, trädgårdsmotiv samt ett urval av hans berömda ”Unpainted paintings”, som tillkom under andra världskriget. / Colour Storms. A far-ranging retrospective presenting work by the well-known German expressionist Emil Nolde (1867–1956). The exhibition presents a large number of the artist’s most expressive oil paintings, watercolours and prints.

  Emil Nolde, Grönt hösthav, odat. © Nolde Stiftung Seebüll

   
  lör 07 feb–sön 24 maj 2015

  150 år – Fasetter ur ett liv / 150 years – Facets of a life

   
  lör 18 okt–sön 25 jan 2015

  »Livets trädgård« av den finske konstnären och arkitekten

  • Stuart Wrede

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Stuart Wrede:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  och presenteras i en virtuell film, i stillbilder samt med en modell. En av skulpturerna visas i reducerat format ute i parken. / and is presented using virtual film, still photographs and a model. A reduced format version of one of the sculptures will be shown in the park at Waldemarsudde.

  © Stuart Wrede, Livets trädgård, 2012. Foto: Kaktus film

   
  lör 27 sep–lör 17 jan 2015

  Nutida nordisk grafik – The Queen Sonja Print Award

  © Tiina Kivinen, en av utställarna på Nutida nordisk grafik. Diary 1, 2013. Monotypi, 113 x 154,5 cm. Foto: Per Johansson

   
  lör 27 sep–lör 17 jan 2015

  En retrospektiv utställning / A retrospective exhibition

  © Lars Olof Loeld, foto: Lars Edelholm

   
  lör 13 sep–sön 15 feb 2015

  Inspiration Matisse!

  och 1910-talets kända och mindre kända svenska och norska modernistpionjärer. / and a number of famous and not so famous Swedish and Norwegian Modernist pioneers.

   
  lör 14 jun–sön 24 aug 2014

  Favoriter ur samlingarna.

   
  lör 22 mar–sön 14 sep 2014

  textil & teckningar. / textiles & drawings.

  Rigmor Grönjord, »Kinesiskt rött« 2008–2009, foto: Lars Engelhardt


  skulpturer & måleri. / sculptures & paintings.

  Staffan Nihlén »Fris« 1990, foto: Staffan Nihlén

   
  lör 15 feb–sön 25 maj 2014

  • Karl Nordström

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)


   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (1855–1923)

  film, skapad för denna utställning. / movie, created for this exhibition.

   
  lör 19 okt–sön 02 mar 2014

  – formgivare och pedagog. / – designer and educator.

   
  lör 05 okt–sön 24 nov 2013

  (1931-2011) dagböcker /

  © Gösta Gierow

   
  lör 14 sep–sön 26 jan 2014

  Skagen – en skandinavisk konstnärskoloni

   
  lör 08 jun–sön 15 sep 2013

  Konstnärskolonin på Tyresö

   
  lör 18 maj–sön 15 sep 2013

   
  lör 23 mar–sön 25 aug 2013

  • Liljefors

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Liljefors:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  och Naturfotograferna / and Naturfotograferna / the Nature Photographers

  © Liljefors

   
  lör 16 feb–sön 28 apr 2013

  Vi hade fel. Modefotografi av

  © Carl Johan De Geer

   
  lör 10 nov–sön 24 feb 2013

  (1862-1946) 2012 är det 150 år sedan hon föddes och detta firas med en omfattande jubileumsutställning / (1862-1946)

  © Helene Schjerfbeck

   
  lör 06 okt–sön 20 jan 2013

  Närvaro

  ca 150 nya studier, skisser och målningar. / about 150 new studies, sketches and paintings.

  © Lars Jonsson

   
  lör 15 sep–sön 14 okt 2012

  • Erik Kinell

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Erik Kinell:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  100 år (och fortfarande verksam).

  Från Egypten, 1964. Akvarell. 43,5 x 62,5 cm. Foto: Lars Engelhardt

   
  tor 21 jun–sön 14 okt 2012

  Samlingar i fokus – Utställningen visar ett selektivt urval av målningar, teckningar och skulpturer av svenska och franska konstnärer ur prins Eugens samling från tiden omkring 1870 fram till 1947. Urvalet ger en god inblick i den svenska konstens utveckling under närmare sjuttio års tid med verk av bl.a. Ernst Josephson, Mina Carlsson Bredberg, prins Eugen, Richard Bergh, Bruno Liljefors, Isaac Grünewald och Vera Nilsson.

  Vera Nilsson, Det första steget, 1923. Olja på duk, 74,5 x 60 cm. Foto: Per Myrehed

   
  lör 16 jun–sön 26 aug 2012

  Nobelservisen. Porslin formgivet av Karin Björquist, bestiick, glas m m av Gunnar Cyrén, duk med fler textilier av Ingrid Dessau.

   
  ons 06 jun–sön 16 sep 2012

  Lilli och Prinsen –100 år av hemslöjd och textil konst.

   
  lör 31 mar–sön 13 maj 2012

  en mästare i guld.

  © Peter de Wit

   
  lör 17 mar–sön 13 maj 2012

  Prins Eugen och hans konstsamling

   
  lör 18 feb–sön 10 jun 2012

  Blå skymning och nakna atleter

  © Eugène Jansson

   
  tor 20 okt–sön 20 nov 2011

  Bachanalservisen – visas i prins Eugens matsal och består av sexton kuvert utförda av sexton konsthantverkare inom glas och keramik.

   
  lör 15 okt–sön 26 feb 2012

  En sökares drömmar och visioner, måleri.

  Mallorca I (Ornamental), 1929. Olja på duk, 116 x 73 cm. Foto: Roger Bengtsson

   
  lör 01 okt–sön 04 dec 2011

  Djurskulptören

  • Anders Sandström

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Anders Sandström:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Skulpturer i brons
   
  lör 17 sep–sön 29 jan 2012

  Måleri

  Blommande äppelträd, 1877. Olja på duk, 50 x 61 cm. Foto: Nationalmuseum

   
  tis 21 jun–sön 28 aug 2011

  Venetianska mästerverk

  Måleri
   
  lör 07 maj–sön 18 sep 2011

  Fashion Stories

  Designer
   
  lör 05 mar–sön 03 apr 2011

  Fanermästaren

  • Thomas Tempte

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Thomas Tempte:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Intarsiateknik

  © Thomas Tempte

   
  lör 19 feb–sön 29 maj 2011

  GAN- modernistpionjär och outsider

  Målningar, teckningar och collage
   
  lör 23 okt–sön 30 jan 2011

  Zorns mästerverk. En jubileumsutställning där vi får se konstnärens mest kända akvareller och målningar samlade för första gången på många år.

   
  lör 25 sep–sön 28 nov 2010

  Jugendglas från Reijmyre glasbruk. Med anledning av att Reijmyre glasbruk i år firar 200-års jubileum visar vi ett 30-tal av brukets konstglas och förlagor från förra sekelskiftet.

   
  lör 18 sep–sön 20 feb 2011

  Möt den folkkäre skärgårdsskildraren som förmedlade sina intryck och upplevelser i ord och bild till svenska folket.
   
  tis 15 jun–sön 26 sep 2010

  Ring och krona. En utställning med ringar och brudkronor från 1600- till 2000-talet.

   
  tis 15 jun–sön 26 sep 2010

  Bernadotter på Waldemarsudde. En utställning med konst och andra föremål med anknytning till ätten Bernadotte.

   
  lör 08 maj–sön 29 aug 2010

  Läke Konst – Medicinska bok- och bildskatter från medeltid till

  Foto: Lennart Nilsson/Scanpix.

   
  lör 20 feb–sön 30 maj 2010

  I en stor retrospektiv utställning visas nu Per Hasselbergs (1850-1894) verk. Han var en av Sveriges ledande skulptörer vid 1800-talets slut och finns väl representerad i prins Eugens konstsamling.
   
  lör 30 jan–sön 18 apr 2010

  (1878-1909) Utställningen visar på bredden och djupet av Arosenius gärning och vision. Presentationen är omfattande och närmare 250 verk visas, från folkkära målningar och sagomotiv till rikt illustrerade brev och okända ungdomsverk.
   
  fre 23 okt–sön 10 jan 2010

  Sonja Hahn-Ekberg, textila juveler

   
  lör 03 okt–sön 10 jan 2010

  Bilder från Finland – land och folk.

  Verk från den finländska guldåldern, perioden 1850–1920. Många välkända konstnärer finns representerade, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt, Helene Schjerfbeck och Pekka Halonen.

  Akseli Gallen-Kallela, Åskmoln, 1897 Olja på duk, 37 x 47. Foto: Gösta Serlachius Konststiftelse

   
  lör 05 sep–sön 31 jan 2010

  Carl Wilhelmson. En hyllning till Västkustens store målare i vilken konstnärens mest kända och representativa verk ingår.

   
  tis 16 jun–sön 16 aug 2009

  Prins Eugens konstgalleri år 1939

  Verk ur prins Eugens konstsamling med utgångspunkt i år 1939
   
  lör 09 maj–sön 13 sep 2009

  Vitt, vitt, vitt – en vit installation med bildkonst, konsthantverk och blomsterdekorationer.
  Utställningen innehåller ett 80-tal objekt och visar bl.a. 1700-talsfajanser, verk av Eva Hild, Mia E Göransson och Chris Vicini. Bildkonst av bl.a. Lucio Fontana, Maria Hall, Ann Edholm, Cecilia Edefalk och en 1700-talskopia av J.B. Oudrys vita anka. I utställningen förekommer även textil i form av Kazuyo Nomuras broderi Skyddslager II, Märta Måås Fjetterströms matta Den vita spetsporten samt Wilhelmina von Hallwyls och H.M. Drottning Silvias brudklänningar.

   
  lör 09 maj–sön 13 sep 2009

  Två prinsar bakom kameran – fotografier av Prins Carl Philip och Prins Eugen

  • Prins Eugen

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)


   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about :

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Prins Eugen

   
  lör 28 feb–sön 31 maj 2009

  (1853–1919) Utställningen innefattar ett 100-tal verk och kommer att visa ett rikt urval av målningar, akvareller och skisser från tiden i Grèz, Frankrike samt hela Sundbornsepoken.

  Bruden, 1883. Akvarell, 87x59. Foto: Per Myrehed

   
  lör 07 feb–sön 19 apr 2009

  • Hans Krondahl

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Hans Krondahl:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  textila verk

  © Hans Krondahl

   
  lör 11 okt–sön 18 jan 2009

  en omfattande utställning med akvareller från de senaste åren samt mycket nyskapat.

  Vit interiör, 2007

   
  lör 20 sep–sön 08 feb 2009

  (1866–1938) visar bredden av konstnärsskapet; målningar i olja & akvarell, keramik.

  Höstafton Nordingrå, ca 1917

   
  fre 05 sep–sön 28 sep 2008

  fotografier av skalbaggar.

  © Per Myrehed

   
  sön 29 jun–sön 31 aug 2008

  Prins Eugens Waldemarsudde 60 år! Den 29 juni 1948 slogs Waldemarsuddes dörrar upp som offentligt museum. I galleriet rekonstrueras den hängning som blev prins Eugens sista egna på Waldemarsudde. Flera av hans egna verk visas samt flera verk ur hans samling; Leander Engström, Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén.

   
  lör 14 jun–sön 28 sep 2008

  keramik & industridesign.
   
  fre 13 jun–sön 31 aug 2008

  stilleben, måleri.

  © Mac Hamilton

   
  lör 05 apr–sön 25 maj 2008

  retrospektiv, måleri.

  © Bengt Olson

   
  ons 05 mar–sön 15 jun 2008

  »Minnenas vind«

  Keramisk skulptur

  © Hertha Hillfon

   
  lör 19 jan–sön 16 mar 2008

  • Einar Hylander

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Einar Hylander:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (1913-1989)måleri & collage.
   
  fre 23 nov–sön 20 jan 2008

  Växtkraft

  blomsterfotografier.
   
  tor 01 nov–sön 18 nov 2007

  Designforum – årets bidrag till tävlingen för silver- och guldsmeder.

   
  lör 15 sep–sön 06 jan 2008

  I love Pop Art (verk ur Lilja Art Fund Foundations samlingar)

  • Roy Lichetenstein

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Roy Lichetenstein:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Roy Lichetenstein »Scream«

   
  tor 06 sep–sön 28 okt 2007

  Män omkring Linné

  • Annika Silander Hökerberg

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Annika Silander Hökerberg:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  © Annika Silander Hökerberg

   
  fre 24 aug–sön 27 jan 2008

  Prins Eugens konstsamling i urval av kontnären Carl Johan de Geer.

   
  fre 01 jun–sön 28 okt 2007

  Sven Levys donation

  m fl, måleri från 1910–1950.
   
  lör 12 maj–sön 26 aug 2007

  Dokument

  • Ulla Kraitz

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ulla Kraitz:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Gustav Kraitz

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Gustav Kraitz:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  keramisk skulptur & installation.

   
  lör 24 mar–sön 03 jun 2007

  Bilder från The Lord of the Rings av Tolkien

  • Paul Gregory

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Paul Gregory:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  27 målningar med personliga tolkningar av berättelsen.

  © Paul Gregory

   
  lör 10 feb–sön 29 apr 2007

  • Kajsa Melanton

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Kajsa Melanton:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  retrospektiv utställning, textil & måleri.

  © Kajsa Melanton

   
  lör 07 okt–sön 07 jan 2007

  Osäkra Rum – Olika bildvärldar förenade av gåtfullhet och hot med verk av G.B Piranesi, François de Nomé och en installation av Ulrik Samuelson.

   
  lör 16 sep–sön 21 jan 2007

  • Kaffe Fassett

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Kaffe Fassett:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  textilkonstnär.
   
  lör 13 maj–sön 08 okt 2006

  © Ivan Aguéli

   
  lör 13 maj–tis 29 aug 2006

   
  lör 15 okt–sön 29 jan 2006

  ett konstnärsskap – retrospektiv utställning.
   
  ons 01 jun–ons 31 aug 2005

  Prakturnor i parken – fyra urnor tillverkade vid Stenebyskolan, Dalsland

  • Ola Wulffsberg

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Ola Wulffsberg:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   
  lör 23 apr–sön 26 jun 2005

  (1905–1990)
   
  lör 05 mar–sön 14 aug 2005

  • Albert Edelfelt

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Albert Edelfelt:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (1854–1905) – från den finska konstens guldålder.
   
  lör 12 feb–tis 12 apr 2005

  Tre Systrar

   
  lör 12 feb–tis 12 apr 2005

  • Irina Zatulovskaja

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Irina Zatulovskaja:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Tre systrar-utställningen presenterar ett möte mellan konstnärerna och är byggd kring barnahjärtat och myter om kvinnan.
   
  lör 23 okt–sön 30 jan 2005

  • Harry Martinsson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about Harry Martinsson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  (1904–1978) och hans krets, måleri. Utställningen ordnas med anledning av att det var 100 år sedan H M föddes. Genom de nära konstnärsvännerna Inge Schiöler, Ragnar Sandberg, Sven X-et Erixon och Bror Hjort blev bildkonst en viktig del för H M. Ett 30-tal verk visas. Verk av de nämnda konstnärerna visas också.
   
  lör 02 okt–sön 28 nov 2004

  Silver

  konstnär & formgivare.
   
  lör 18 sep–sön 09 jan 2005

  (1858–1930)
   
  ons 19 maj–sön 28 nov 2004

  fotografier
   
  lör 29 mar–sön 01 jun 2003

  "Fyra decennier".
   
  lör 08 feb–sön 16 mar 2003

  (1902-1942) "Färgformens mästare" en av Göteborgskoloristerna - dryga hundratalet målningar & teckningar visas.
   
  lör 08 feb–sön 16 mar 2003

  • John Olsson

   Leta efter mer om konstnären /
   Look for more about John Olsson:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  "Arki-art" - objekt i gränslandet mellan måleri, skulptur och arkitektur.
   
  lör 19 okt–sön 12 jan 2003

  olja & akvarell.

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90