Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Avesta Art i Verket
 • Logotyp för Avesta Art i Verket

  Avesta Art, internationell samtidskonst i spektakulär industrihistorisk inramning. Här finns förutom sommarutställningen några permanenta verk. Bland dessa kan konstnärerna Lennart Rohde och Björn Lövin nämnas.
  / Avesta Art is a contemporary art exhibition in the spectacular old industrial heritage Verket.

  Kanalvägen 1, Koppardalen, Avesta, 0226 64 51 62  
  Öppet: Se hemsida www.verket.se verket@avesta.se Aktuella utställningar/Current exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map butik kafe


 • Tidigare utställningar

  (senaste först)
  lör 14 maj–sön 18 sep 2022

  Sommarutställningen. Medverkande konstnärer:

  lör 15 maj–sön 12 sep 2021

  Avesta Art, internationell samtidskonst i spektakulär industrihistorisk inramning. / Avesta Art is a contemporary art exhibition in the spectacular old industrial heritage Verket.
  Boka din biljett i förväg

  bild saknas

  Bilden visar delar av installationen »Aquanauts-expeditionen till Siljansringen 1897«. Konstnärer är Pompe Hedengren, Sara Mac Key m fl. Foto: Therese Asplund.

  sön 17 maj–sön 13 sep 2020

  Fakta, Fake & Fantasier

  bild saknas

  © Ylva Ceder, Ängd

  lör 18 maj–sön 15 sep 2019

  FESTEN (The Celebration) och PRESENTEN (The Gift). Participating artists:

  and more!


  lör 19 maj–sön 16 sep 2018

  Illusioner/Allusioner –

  Avesta Art, internationell samtidskonst i spektakulär industrihistorisk inramning. Utställningen lyfter begreppen Illusioner/Allusioner via olika perspektiv, uttryck och tekniker. Existentiella frå . . . 

  // Avesta Art is a contemporary art exhibition in the spectacular old industrial heritage Verket. The exhibition deals with the subject Illusion/Allusion through various expressions, techniques and persp . . . 

  Read more about the exhibition
  bild saknas

  © Ann Eringstam, »In search for wonderland 5«

  Struktur / Structure

  lör 28 maj–sön 18 sep 2016

  I det gamla järnverket var struktur viktigt. Väl utvecklade teknologiska system gjorde att produktionen löpte på smidigt. Var och ens roll var tydlig och rytmen i varje syssla följer en utstakad ordning inarbetad i arbetarens kropp, systematiserat, nästan koreograferat. Avesta Art 2016 belyser just strukturer och dess många facetter. Strukturer relaterat till exempelvis det sociala, till samhälle, språk, naturvetenskap, textur, teknik, makt och kön. Det speglar det sätt vi dels ordnar upp världen, skapar mönster och förståelse men fungerar såväl som inkluderande även exkluderande och normgivande. Avesta Art bjuder på ett möte med konst i skiftande uttryck, tekniker och infallsvinklar på ämnet. I utställningen medverkar ett flertal konstnärer från olika länder. // Structure. In the old ironworks structure was essential. Well developed high-technological systems made the production run smooth. Avesta Art 2016 illuminates structures and it´s many facets for instance in society, social, texture, science, technique, power and gender. The exhibition offers artworks in different techniques, expressions and angles of the subject. Avesta Art is a contemporary international art exhibition where the old industrial history and it´s remnants meet and melt together with contemporary expressions of art.

  bild saknas

  Foto: Therese Asplund

  bild saknas

  Olek, Knitting is for Pus**** Photo by © Jeffrey Kilmer

  lör 23 maj–sön 13 sep 2015

  AVESTA ART 2015 firar 20 år: Ett stycke tid // Avesta Art 2015 celebrates 20 years: A piece of time

  bild saknas

  Verket Glänta. Jens Peterson-Berger och Olov Ylinenpää, I skogen ibland.

  / i skogen ibland


  / i skogen ibland


  lör 24 maj–sön 07 sep 2014

  Avesta Art 2014 Samtidskonst i samspel med industriarvets slagg och mäktiga suggestiva arkitektur. Deltagande konstnärer: // Avesta Art 2014. Contemporary Art in collaboration with the industrial heritage and powerful evocative architecture. Participating artists:

  bild saknas

  Tom Hunter, The Fall of the Night, Avesta Art 2014

  bild saknas

  Veronika Psotkova

  m fl – Fotografi, oljemåleri, skulpturer, installationer, ljuskonst och arkitektur. // among others. Photography, paintings, sculptures, installations, lightwork & architecture.

  lör 25 maj–sön 08 sep 2013

  Heart & Brain: Tretton samtida nationella och internationella konstnärer från England, Finland, Italien, Sverige och Sydkorea medverkar i Avesta Art 2013. Temat för året är mer än ett tema, snarare en programförklaring. Det är något som genomsyrar hela verksamheten i Verket och är något som ringar in Avesta Arts grundtanke. Ett unikum där samtidskonst möter industrihistoria och naturvetenskap i harmoni och kontrast. Mötet med konsten i Avesta Art skall beröra på djupet. Besökaren skall uppslukas och hänföras men även utmanas och förundras intellektuellt av dess innehåll. Storskaliga verk och nyskapande tekniker samsas med traditionella uttryck. I Verket upplever man med hela kroppen och triggar sinnena på en och samma gång. En upplevelse som vi hoppas ger avtryck i såväl kropp som sinne, hjärta och hjärna. // Heart & Brain Thirteen contemporary Swedish and international artists from England, Finland, Italy, Sweden and South Korea participate in Avesta Art 2013 under the theme "Heart & Brain". The theme for the year is more than a theme, rather a statement. It is something that permeates the whole concept on Verket and Avesta Art. A unique place where contemporary art meets industrial history and science in harmony and contrast. The visitor is engulfed and enchanted but also intellectually challenged of its contents. Large-scale works and innovative technologies coexist with traditional terms. An experience which we hope is reflected in both body, mind, heart and brain.

  Medverkande konstnärer: Gunilla Bergström, Mikael Ericsson, Carolina Falkholt, Lucy Glendinning, Lina Jaros, Joakim Johansson, Matti Kalkamo, Ingalena Klenell, Alessandro Lupi, Maria Nordin, Aleksandra Stratimirovic, Lee Youngbaek, Guangjuan Zhang www.verket.se

  bild saknas

  ©

  lör 26 maj–sön 09 sep 2012

  Samtidskonsten i samspel med industriarvets slagg och mäktig arkitektur. Medverkande bl a:

  (bild)

  bild saknas

  Avesta Art, Giacomo Costa

  m fl.


  lör 04 jun–sön 11 sep 2011

  Avesta Art som nu arrangeras för tionde gången vill skapa spännande möten mellan samtidskonsten och järnbrukshyttans arkitektur och arbetsminnen. Inbjudna är bl.a.

  lör 15 maj–sön 29 aug 2010

  Avesta Art 2010 i Verket. Möten mellan samtidskonst och industrihistoria!

  lör 10 maj–sön 31 aug 2008

  Avesta Art 2008 med »Art & Industry« som tema där olika samtida uttryckssätt skapar rum för alla sinnen. Installationer med glas, ljud och ljus, video samt målning, design, foto. Konstnärer från bl a Sverige, Kroatien, USA och Frankrike. Avesta Art i själva Verket med bl a Kjell Engman.

  lör 13 maj–sön 10 sep 2006

  Samtidskonst med rymd – möten mellan samtidskonst och industrihistoria. Avesta Art 2006 med rymd som tema där olika samtida uttryckssätt skapar rum för alla sinnen. Installationer med glas, ljud och ljus samt måleri, design, foto.
Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90