Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Utställningar i Västerås

Välj stad eller sök landskap ovan

Västerås Konsthall
 • Logotyp för Västerås Konsthall Konstnärsföreningen

  Sturegatan 12, Västerås, 021 12 24 98  
  Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16. www.vasteraskonsthall.se

  konst@konstnarsforeningen.com Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map
 • lör 16 sep–sön 01 okt

  Medlemsutställning

  lör 07 okt–sön 22 okt

  lör 28 okt–sön 12 nov

  lör 18 nov–sön 03 dec

  lör 09 dec–lör 23 dec

  Vänföreningen

Västerås Konstmuseum
 • Logotyp för Västerås Konstmuseum

  Karlsgatan 2, Västerås, 021-39 32 22  
  Öppet: tis–fre 10–17, ons 10–20, lör–sön 12–16. www.vasteraskonstmuseum.se

  konstmuseet@vasteras.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map
 • lör 14 okt–sön 28 jan

  Hulth, Ljung och Segerberg – Västerås tre stipendiater i bild

  – nyexaminerad konstnär som främst arbetar i textil men även med film och foto. Hennes unga konstnärskap visar en sammanhållen helhet där hon kombinerar innehåll och material med en balanserad och medveten rumslighet. Hulths verk har både ett stillsamt allvar och ett kraftfullt uttryck med ett starkt berättande. Materialiteten tillsammans med berättelserna i verken skapar en betydelseb

  Läs mer . . .

  är målare och även pedagog. Hans personliga konstnärskap är väl etablerat, konsekvent och välgrundat. Det kraftfulla måleriet leder oss in i innehållsrika rumsligheter, med utsikter mot inre och yttre, urbana och mentala rum. I Ljungs mångtydiga bildvärld speglas en samtid, samtidigt som hans kolorit och uppbrutna collage refererar till konsthistorien.


  är en etablerad konstnär som arbetar i sammanhållna projekt. Måleri i kombination med objekt, text och poesi i rumsliga installationer eller i gestaltningar i stadens offentliga rum. Segerbergs kraftfulla och lekfulla måleri och installationer inspirerar och leder in i världar med associationer till gemensamma myter och berättelser där gränsen mellan kropp och natur, rum och måleri uppl

  Read more about the exhibitionSymbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90