Arrangörer & Utställningar

på bokstaven F


FABRIKEN
 • Bästekille, mellan Södra Mellby & Vitaby. Se vidare Galleri Final., Kivik

   

  final@gallerifinal.se | www.fabrikenbastekille.se

  Drivs av Galleri Final

  Visa karta

  Facebook Instagram

 •  
  lördag 30 jun – söndag 30 sep:

  Vernissage lördagen 30 juni kl. 13 – 17!
  Öppet 1/7 – 31/8 tisdag – söndag kl. 11 – 17
  1/9 – 30/9 fredag – söndag kl. 11 – 17

   

  Visa FABRIKENs tidigare utställningar


Galleri Fagerstedt

Falkenbergs museum

Galleri Final

Finlandsinstitutet

Galleri Fiskhuset
 • Logotyp för Galleri Fiskhuset


  Behmbrogatan 11 B, Nyköping

  0155 12 07 70  

  info@gallerifiskhuset.se | www.gallerifiskhuset.se

  tis–tor 11–18,7re–sön 11–16

  Visa karta

  butik

 •  
  lördag 30 jun – onsdag 18 jul:

  Vernissage kl: 11-16

  Konstnärsgruppen AlvArt / The artist group AlvArt (from Kalmar & Öland) –

  olika tekniker

   
  lördag 21 jul – onsdag 08 aug:

  Vernissage kl: 11-16

  Barndomens äventyr

  Akvarellmåleri.

   
  lördag 11 aug – onsdag 29 aug:

  Vernissage kl: 11-16

  utan gräns

  Måleri, collage mm

   
  lördag 01 sep – onsdag 19 sep:

  Vernissage kl: 11-16

  ÖPPNINGAR

  • Catharina Bauer
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Catharina Bauer på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Måleri i akryl, olja, blandteknik

   
  lördag 22 sep – onsdag 10 okt:

  Vernissage kl: 11-16

  Ett antal konstnärer i KKV i Nyköping visar verk i olika grafiska tekniker

   
  lördag 13 okt – onsdag 31 okt:

  Vernissage kl: 11-16

  Måleri i olja och akvarell

   
  lördag 03 nov – söndag 25 nov:

  Vernissage kl: 11-16

  Nyköpings konstförening ställer ut

  Bilder i blandteknik, tryck

   
  lördag 01 dec – torsdag 20 dec:

  Vernissage kl: 11-16

  Julklappen

  Konstnärer och konsthantverkare visar sina alster

   
  måndag 31 dec – söndag 13 jan:

  Vernissage kl: 16-18

  Nyårsutställning

  Bryggeriets konstnärer och konsthantverkare visar sina alster

   
  lördag 26 jan – onsdag 13 feb:

  Vernissage kl: 11-16

  Samlade Verk

  • Rikard Laving
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Rikard Laving på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Foto

   

  Visa Galleri Fiskhusets tidigare utställningar


Galleri Flach

Flaménska Galleriet

Form/Design Center

Formargruppen
 • Engelbrektsgatan 8, Malmö

  Visa karta

 •  
  lördag 02 jun – onsdag 29 aug:

  »Sommar«

   

  Visa Formargruppens tidigare utställningar


Galleri Format

Galerie Forsblom

Fotogalleri Vasli Souza

Fotografiska
 • Logotyp för Fotografiska


  Stora Tullhuset, Stadsgårdshamnen 22, Stockholm

  Visa karta

  butik mat

 •  
  onsdag 23 maj – onsdag 27 jun: FÅ DAGAR KVAR

  – kortfilmen Guld. I krigets Syrien hittar Amal ett guldhalsband vilket får oanade konsekvenser...

   
  fredag 01 jun – söndag 02 sep:

  »A new me« – en berättelse om människor som alla av sin läkare fått diagnosen att deras övervikt är livsfarlig.

   
  fredag 01 jun – söndag 02 sep:

   

  Visa Fotografiskas tidigare utställningar


Gallery Four

Fullersta Gård
 • Logotyp för Fullersta Gård


  Fullersta Gårdsväg 18, Huddinge

  08-711 57 20  

  fullerstagard@huddinge.se | www.fullerstagard.se

  tor 12–19, fre–sön 12–16.

  Visa karta

  kaffe

 •  
  lördag 10 mar – söndag 01 jul:

   

  Visa Fullersta Gårds tidigare utställningar


Färgfabriken
 • Logotyp för Färgfabriken


  Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07  

  frontdesk@fargfabriken.se | www.fargfabriken.se

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa karta

  mat

 •  
  lördag 14 apr – söndag 19 aug:

  Children of the Children of the Revolution

  Vad har utopin för personliga konsekvenser? Går det att skapa en tillfällig gemenskap utan att det leder till isolering? Vårens och sommarens utställning på Färgfabriken tar avstamp i dåtiden för att tala om vår samtid. Utställningen äger rum exakt 50 år efter den nu symboliska våren 1968 men reflekterar såväl historiska händelser som den tid vi lever i nu. Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en gemensam erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet. De är barn till en generation som ville skapa ett annat sätt att leva. Dessa konstnärer lärde sig tidigt i livet att avkoda den alternativa normen, och genom konsten blev det möjligt för dem att uttrycka dess komplexitet. En kan säga att detta är en existentiell, rentav biodynamisk utställning: en sammansättning av grekiskans bios [liv] med dynamis [kraft]. Den enkla tanken är att anlägga ett perspektiv som informerar och sätter deras konst i ett nytt sammanhang, och samtidigt belysa någonting som vi alla har gemensamt. Kanske gör detta att både det smärtsamma och det vackra från deras uppväxter träder fram i ett annat ljus. Konstnärerna är nu väletablerade och tillhör själva en generation föräldrar som ställs inför ett dubbelt begär – de vet vad det innebär att vara på en gång utanför och del av ett samhälle, och kan förhålla sig till både konforma och alternativa normer. http:// www.fargfabriken.se

  © Signe Johannessen

  The exclusion

  © Lina Selander

  © Ylva Snöfrid

  © Nikolina Ställborn

   
  lördag 05 maj – söndag 19 aug:

  Shared History Vad händer när vi bryter den kronologiska tolkningen av historia? Kan historieskrivningen göras mer inkluderande? Hur kan pågående historiska skeenden tolkas och gestaltas? Kan kulturen rädda Europa från sin identitetskris? Shared History är ett EU-finansierat projekt som sammanför nyanlända och etablerade konstnärer i Östersjöregionen. Konstnärernas åsikter behöver inte nödvändigtvis överensstämma med varandra, men de måste kunna relatera till varandra när de utforskar kritiska metoder för berättande och samskapande i en tid av polariserade diskussioner om historia och identitet. Genom att skapa utrymme för kreativ och kritisk dialog för konstnärer, skribenter och tänkare syftar Shared History till att undersöka historia och berättande som en process för deltagande och tolkning, snarare än en uppsättning av solida fakta. Shared History är förutom titeln på detta projekt ett nytt tvärdisciplinärt fält inom historia som undersöker samband snarare än gränser och kronologi, en utgångspunkt som ger möjlighet att kasta nytt ljus på frågorna med oväntade perspektiv. Shared History är ett samarbetsprojekt mellan Färgfabriken (Stockholm), Latvian Centre for Contemporary Art (Riga) och Baltic Sea Cultural Centre (Gdansk). Den europeiska dimensionen gör att utställningen också reflekterar kring EU-byråkratins roll i dynamiken mellan kultur och politik.

  http:// www.fargfabriken.se

  • Hala Alnaji
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Hala Alnaji på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Reza Hazare
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Reza Hazare på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Ibrahim Muhanna
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Ibrahim Muhanna på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Vanja Sandell Billström
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Vanja Sandell Billström på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  • Agnieszka Wołodźko
   Vill du veta mer om konstären, sök efter Agnieszka Wołodźko på Artsy:
   eller försök med en sökmotor:
   eller/or
   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

   

  Visa Färgfabrikens tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
 • www.kulturvalet.se
 • www.konstperspektiv.nu
 • www.artely.se
 • www.kultur1.se
 • www.konsten.net
 • www.kulturvalet.se