Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Malmö Konsthall

 • S:t Johannesgatan 7, Malmö

  040 34 60 00  

  Öppet: mån–sön 11–17, ons 11–21.

  www.konsthall.malmo.se

  info.konsthall@malmo.se

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa tidigare utställningar Visa karta

  Facebook

 •  
  lör 06 jun–sön 30 aug

  Sommaren 2020 tillägnas den Malmöbaserade konstnären Luca Frei, född 1976 i Lugano, Schweiz. Den storskaliga presentationen spänner över en tidsperiod på tjugo år och rymmer ett flertal verk som aldrig tidigare visats i konstnärens nuvarande hemstad Malmö. Utställningen är konstnärens hittills mest omfattande. Den för, i linje med Luca Freis mångfacetterade verksamhet, samman ett flertal konstformer: design, arkitektur, kulturhistoria och ljud, ibland genom lek, interaktivitet och performativa inslag. Initiativet till utställningen har tagits av Malmö Konsthall. // The summer 2020 is dedicated to the Malmö-based artist Luca Frei, born in 1976 in Lugano, Switzerland. The large-scale presentation spans over a period of twenty years and contains a number of works that have never before been shown in the artist's current hometown of Malmö. The exhibition is his most extensive to date. It brings together, in line with the multifaceted artistry of Luca Frei, several art forms: design, architecture, cultural history and sound, sometimes through play, interactivity and performative elements. The initiative for the exhibition was taken by Malmö Konsthall.
  www.konsthall.malmo.se ⟹
  ⟸ Gå tillbaka
  bild saknas

  © Luca Frei, Circular arrangement, 1024x768 cm.


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
INFO@KONSTKALENDERN.SE
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90