Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Accelerator
  • Stockholms Universitet, Frescativägen 26 A, t-bana Universitetet, Stockholm,  
    Öppet: Se hemsida acceleratorsu.art accelerator@su.se Aktuella utställningar/Current exhibitions Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map


  • Warm inside
    I Accelerators underjordiska rum skapar Baldock en stillsam parallellvärld med nyskapade skulpturer, vilkas storlek och form utgår från tankar om mänskliga kokonger – platser för väntan och metamorfos. Baldocks arbeten har ofta självbiografisk utgångspunkt, verken som skapats för Accelerator under en omvälvande tid präglas av relationen till hem och personligt utrymme som både skyddande och kvävande.

    gå tillbaka Gå tillbakaSymbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90