Många museer och gallerier har stängt – kontrollera på respektive hemsida vad som gäller!

Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Konsthallen Meken

 • Logotyp för Konsthallen Meken


  Kyrkogatan 12, Smedjebacken

  0240 66 88 87  

  Öppet: tis–fre 12–17, lör–sön 12–16. Lokalen är tillgänglighetsanpassad

  www.mekensmedjebacken.se

  Aktuella utställningar/Current exhibitions

  Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map

 •  
  lör 14 feb–sön 15 mar

  • Johan Ahlbäck

   Sök mer om/Look for more about Johan Ahlbäck:

   (Artsy är en amerikansk webbplats för konstsamlare och konstintresserade med ett konstnärsregister på ca 40 000 konstnärer.)

  Hans teckningar blir utgångspunkt för en streetdanceföreställning som framförs live under vernissagen I filmformat utgör den därefter en del av utställningen tillsammans med ett stort antal av Johan Ahlbäcks teckningar och Erika Janungers kortfilm Weightless. // His drawings are the starting point for a street dance routine performed live at the opening. A filmed version will then be part of the exhibition alongside a large number of Johan Ahlbäcks drawings and the art film Weightless by Erika Janunger.
  ⟸ Gå tillbaka

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
info@konstkalendern.se
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90