Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Prins Eugens Waldemarsudde

  • Prins Eugens väg 6, Djurgården, Stockholm, 08 545 837 00  

    Öppet: tis–sön 11–17. www.waldemarsudde.se info@waldemarsudde.se Aktuella utställningar/Current exhibitions Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map butik kafe
  • lör 15 feb–sön 16 aug
    Stilla skönhet – Nordisk och östasiatisk interaktion // Silent Beauty – Nordic and East Asian Interaction
    Stilla skönhet visar på en estetisk växelverkan mellan den nordiska och östasiatiska konsten under 1900-talet, med fokus på tiden efter andra världskriget. I den meditativa presentationen visas måleri, grafik, keramik och textilkonst sida vid sida av japanska, svenska och finska konstnärer. Verkens estetik är reducerad och dynamisk: geometriska former, förfinade färger och materialkänsla går igen. Bland de representerade konstnärerna finns Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki och Ingegerd Råman. Stilla skönhet är producerad i samarbete med Konstmuseet Ateneum i Helsingfors. // Silent beauty reveals the aesthetic interchange between Nordic and East Asian art in the 1900s, with special focus on the years after the Second World War. The meditative presentation shows paintings, graphics, ceramics and textile art by Japanese, Swedish and Finnish artists. The aesthetics of the works are reduced and dynamic: geometric shapes, refined colours and material feeling are recurrent characteristics. The artist represented in the exhibition include among others Helene Schjerfbeck, Einar Jolin, Eddie Figge, Berndt Friberg, Wilhelm Kåge, Gunnar Nylund, Shoji Hamada, Ufan Lee, Kyllikki Salmenhaara, Key Sato, Samiro Yunoki and Ingegerd Råman.
    ⟸ Gå tillbaka

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
info@konstkalendern.se
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern

Skriv ett meddelande

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90