Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Kungsbacka konsthall
 • Borgmästaregatan 6, Kungsbacka, 0300 83 45 95  
  Öppet: mån-fre 12–17, lör–sön 11–15. www.kungsbackakonsthall.se

  konsthallen@kungsbacka.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map
 • lör 28 jan–sön 19 mar
  bild saknas

  Kungsbacka: Performativa Positioner

  Performativa positioner

  visar upp varsin videoinstallation som på olika sätt undersöker representation och dess inverkan på våra värderingar och ideologier. Något som är återkommande i deras verk är frågeställningar kring individen, självbild, sociala relationer och upplevelsekonsumtion.


  www.kungsbackakonsthall.se ⟹
  lör 01 apr–fre 02 jun

  bild saknas

  © Emelie Rönndahl, Bernhard 2.5 years

  Två av våra halländska konstnärer visar måleri, teckning, skulptur och textil i Kungsbacka konsthall.

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90