Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Västerbottens museum

 • Logotyp för Västerbottens museum


  Helena Elisabeths väg 3, Umeå

  090 16 39 00  

  Öppet: tis–fre 10–17, ons 10–20, lör–sön 11–17.

  www.vbm.se

  info@vbm.se

  Aktuella utställningar/Current exhibitions

  Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map

  Facebook restaurang

 •  
  sön 31 maj–sön 27 sep FÅ DAGAR KVAR

  Kluster Konsthantverk: Det händer hela tiden konstiga saker / Kluster Arts and Crafts: Strange things, they happen all the time.
  Vad är konstigt? Vad är självklart? Samma fråga kan ha hundra svar.
  Tankarna har ilat åt olika håll. I sina arbeten med utgångspunkt från temat “Det händer hela tiden konstiga saker” har medlemmarna i Kluster Konsthantverk lagt in reflektioner över det starkt personliga och samtiden, över konstiga saker i det lilla och det stora. De har begrundat slumpens obestridliga betydelse för all kreativ verksamhet och förundrats över myllret av parallella företeelser och alternativa sanningar.
  Kluster Konsthantverk bildades 2015 i Västerbotten av 14 formkonstnärer som arbetar i glas, keramik, textil, trä, silver.
  Medverkande på museet: Rebecka Adelhult Feklistoff, Pär Axelsson, Camilla Caster, Eva Dahlberg Axelsson, Margaretha Holmlund, Eva Juneblad, Christina Larsson, Britt-Lis Lindqvist, Åsa Renström, Eva-Karin Sandqvist, Ann-Mari Simonsson, Jögge Sundqvist, Felix Wink och Isa Öhman //
  What is odd? What is self-evident? The same question can have hundreds of answers. Thoughts rush in dif- ferent directions. In their work based on the theme of “Strange things, they happen all the time”, members of Kluster Konsthantverk have included reflections on the strongly personal and the age in which we live, on odd things both large and small. They have pondered over the unquestionable significance chance has on all creative activities and were amazed by the throng of parallel phenomena and alternative truths.
  Kluster Konsthantverk was formed in 2015 in Västerbotten by 14 crafts artists who work in glass, ceramics, textiles, wood and silver.
  Participants: Rebecka Adelhult Feklistoff, Pär Axelsson, Camilla Caster, Eva Dahlberg Axelsson, Margaretha Holmlund, Eva Juneblad, Christina Larsson, Britt- Lis Lindqvist, Åsa Renström, Eva-Karin Sandqvist, Ann-Mari Simonsson, Jögge Sundqvist, Felix Wink and Isa Öhman.
  ⟸ Gå tillbaka

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern
info@konstkalendern.se
C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

            

Kontakta Konstkalendern


Vänta några sekunder så kommer bekräftelse på att mail är skickat till Konstkalendern.

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 60 100
Norden 70 120
Världen 80 150

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 50 90