Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Statens Konstråd
 • Hälsingegatan 45, Stockholm, 08 440 12 80  
  www.statenskonstrad.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map

 • fre 11 feb–sön 30 okt

  Coronasamlingen: Historisk satsning på inköp av konst klar

  Nu är Statens konstråds satsning på att stötta svenska konstlivet genom inköp av konst klar. Resultat är över 500 konstverk som har köpts in från över 350 konstnärer verksamma i olika delar av landet. Nu kommer konsten ställas ut och placeras på myndigheter och når på så sätt ut bredare i samhället.
  Ett urval av konstverken att ställas ut på Havremagasinet i Boden i ju . . . 

  Läs mer om utställningenSymbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90