Karta!

Konsthallen i Luleå

 • lena.lundberg.vesterlund@lulea.se - chef

  Kulturens hus Skeppsbrogatan 17, Luleå

  0920 45 40 80  

  kulturenshus@lulea.se | www.kulturenshus.com

  mån stängt, tis & fre 11–17, onsd - torsd 11–19, lör 11–16, sön 12–16.

  Visa karta

  kaffe-mat

  gå tillbaka backa


 •  

  visa stor karta / gå till föregående sida

   

  Luleåbiennalen 2018:

  lördag 17 nov – söndag 17 feb: FÅ DAGAR KVAR

  – Biennalen bjuder in ca 30 lokala och internationella konstnärer / The Biennale invites around 30 local and international artists

  – utställningar, performance, offentliga verk, workshops, filmprogram, vandringar och en internationell konferens. / – exhibitions, performances, public works, workshops, film shows, hikes and an international conference.

   
  lördag 23 feb – söndag 03 mar:

  Konstinköp som Luleå kommun gjort under 2018. Allmänheten och anställda har här möjlighet att ta del av konsten och föreslå placeringar i kommunens lokaler

   
  lördag 09 mar – söndag 12 maj:

  Träd / Trees

  – ett antal konstnärer gestaltar träd på olika sätt och i olika tekniker. Deltagande konstnärer: / – a number of artists depict trees in different ways and in different techniques. Participating artists:

  skulptur textil
  fotografi

  måleri / paintings

  fotografi

  måleri, skulputr / paintings, sculptures

  teckning / drawing

  video skulptur
   
  lördag 25 maj – lördag 17 aug:

  »Place of Origin«

  Konst av ursprungsbefolkningar. Utställning producerad av Rovaniemi konstmuseum och Anchorage museum. / Art of Indigenous Peoples. Exhibition produced by Rovaniemi Art Museum and Anchorage Museum.

  ©

  Tornedalen En konstutställning om vad Tornedalen har varit, är och kan vara. Tornedalen är en gränsregion mellan Sverige och Finland, med ett eget språk och en egen kultur. Regionen binds samman av älven och dess källflöden och det finns mycket intressant i regionen – ur vilken det också växer fram intressanta konstnärskap som presenteras i utställningen.
   

  Visa %20 Konsthallen i Luleås tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet