Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Karta!
Kungsbacka konsthall
 • Borgmästaregatan 6, Kungsbacka, 0300 83 45 95  
  Öppet: mån-fre 12–17, lör–sön 11–15. www.kungsbackakonsthall.se konsthallen@kungsbacka.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map gå tillbaka backa

  Stor karta/Big map / Gå tillbaka/Go back

 • lör 18 jun–lör 27 aug

  Amalia Billes skulpturer präglas av ett direkt och enkelt formspråk som gestaltar lekfulla och drömlika existenser med något oroande undertoner. www.kungsbackakonsthall.se ⟹

  bild saknas

  © Karin Wikström, Poolboys

  Karin Wikströms målningar är ofta en berättelse där hon presenterar en egensinnig mytologi med mänskliga eller djurliknande figurer ur fablernas och barnets bildvärldar.


  lör 10 sep–sön 06 nov
  bild saknas

  © Aleksandra Kucharska

  – arbetar storskaligt men det är ofta något som skymmer sikten i bilden och begränsar seendet. Det kan vara skuggan, dimman, persiennen eller det snäva bildrummet. Det vi ser är fragment av något mycket större, bilden är begränsad liksom minnetsom med tiden tynar bort. Yrr –Jonasdottir. Teckningar

  – Utställningen Som Ytan, Så ock i Djupet är ett försök att genom ytan närma sig de mer djupgående lager av mening och innebörd som är dolda i dess reflektioner. Kan ytan vara en ingång till djupare betraktelser? – skulptur och måleri.

Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90