Konstgallerier, konsthallar, konstmuseer

Värmlands Museum
 • Sandgrundsudden, Karlstad, 054 701 19 00  
  Öppet: Se hemsida | See homepage varmlandsmuseum.se

  museet@varmlandsmuseum.se Tidigare utställningar/Past exhibitions Konstnärer/Artists Karta/Map
 • fre 15 sep–sön 24 mar

  Utställningen innehåller 36 större oljemålningar, varav den största är 5,5 meter bred, samt 40 tuschmålningar på papper. Fokus ligger på senare delen av hans produktion, med tyngdpunkt från mitten av 1990-talet och framåt. Utställningen bygger på material som fanns i konstnärens ateljé vid hans bortgång 2020.

  I sina målningar utgick Laris Strunke från sådant han sj

  Läs mer . . .
  bild saknas

  © Laris Strunke

  fre 29 sep–sön 07 jan

  kl 17

  The Leech Party

  I sitt konstnärliga arbete målar Amanda Karlsson med olja och bygger i trä, tvådimensionellt och tredimensionellt. Hon bygger scenografier och iscensätter föreställda händelser som sen dokumenteras och återskapas i rumsliga installationer och måleri.

  Tanken är att formulera berättelser från en fiktiv verklighet vid sidan av vår egen. En verklighet som har skapats från u

  Läs mer . . .
  bild saknas

  © Amanda Karlsson
Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
Konstkalendern

C/O K22, KRUKMAKARGATAN 22, 11851 STOCKHOLM
www.konstkalendern.se utges av/published by:
Blume Production AB
Ansvarig utgivare/publisher: Anders Blume
070 734 59 09

mail   start/hemsida   instagram   twitter   facebook

Kontakta Konstkalendern

info@konstkalendern.se

Om du vill prenumerera på den tryckta Konstkalendern, glöm inte att ange din fullständiga postadress!

Prenumerera eller köp Konstkalendern

Prenumeration (kr inkl moms)
Var 1 år 2 år
Sverige 75 140
Norden 90 170
Världen 90 170

Köp flera ex av samma nummer
Bara Sverige 1 ex 4 ex 8 ex
35 60 90