Karta!

Prins Eugens Waldemarsudde

 • Prins Eugens väg 6, Djurgården, Stockholm

  08 545 837 00  

  info@waldemarsudde.se | www.waldemarsudde.se

  tis–sön 11–17, tor 11–20.

  Visa karta

  butik

  gå tillbaka backa


 •  

  visa stor karta / gå till föregående sida

   
  lördag 06 okt – söndag 17 feb: FÅ DAGAR KVAR

  Målaren som fotograf / The artist as a photographer

  © Prins Eugen, Tidig morgon, omkr 1907

  m fl
   
  lördag 06 okt – söndag 17 feb: FÅ DAGAR KVAR

  »Thinking like a Mountain«

  en serie nya verk där Schmitz motiv är utvinning av naturresurser i Sverige och på Island. / a series of recent works on the theme of exploiting natural resources in Sweden and Iceland.

  @ Helene Schmitz, The Plantation, 2017.

   

  lördag 16 feb – söndag 25 aug: VERNISSAGE IDAG!

  Relationer i Grez-sur-Loing –

  Grez-sur-Loing är en mytomspunnen konstnärsby i svensk konsthistoria som i denna utställning för första gången presenteras som en internationell konstnärskoloni med i synnerhet skandinaviska och anglosaxiska konstnärer, författare och musiker. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika relationer och samband mellan konstnärerna av olika nationaliteter och de fascinerande verk som de skapade. Utställningen visar över 80 konstverk av såväl kända som mer okända konstnärer / Grez-sur-Loing is a legendary village in Swedish art history, and this exhibition is the first to present this international artist colony and its mainly Scandinavian and Anglo-Saxon artists, writers and musicians. In the late 19th century, many relationships and connections were forged between artists of different nationalities who created fascinating works there. This exhibition features more than 80 works by famous and lesser-known names.

  © Julia Beck, Vid kanalen, Grez, 1883. Olja på duk, 50 x 38 cm. Foto: Stockholms Auktionsverk. Bild beskuren.

   
  lördag 09 mar – söndag 26 maj:

  Natur och växtlighet kom tidigt att intressera Björn Wessman, vilket också präglat hans konstnärskap. Vyer från vandringar i världen, botaniska trädgårdar och urskogen kring ateljén i Stockholms skärgård är återkommande motiv i hans färgstarka måleri. Naturen glöder i hans sinnliga landskap som fångar viddernas dramatik och parkernas mystär. Utställningen omfattar verk från tidigt åttiotal till dags dato, med koncentration på de senaste årens arbeten där flertalet av de stora och anslående målningarna inte har visats tidigare. / Björn Wessman became fascinated by nature and vegetation early in life, and this has characterized his artistic practice. Scenes from his walks all over the world, from botanical gardens and the virgin forests around his studio in the Stockholm archipelago provide the subject matter for his colourful paintings. Nature glows in his sensual landscapes, which capture the drama of the expanse and the mystery of parks. This exhibition covers his practice from the early 1980s to today, focusing on his output in recent years. Most of these large and striking paintings have not been exhibited before.

  © Björn Wessman, Pangea, 2017. Olja på duk, 190x400cm. Foto: Björn Wessman. Bild beskuren.

   

  Visa %20 Prins Eugens Waldemarsuddes tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet