Färgfabriken

 • Logotyp för Färgfabriken


  Lövholmsbrinken 1, Liljeholmen, Stockholm

  08 645 07 07  

  frontdesk@fargfabriken.se | www.fargfabriken.se

  tor 11–19, fre 11–16, lör-sön 11-17

  Visa alla aktuella utställningar

  Visa karta

  mat

 •  
  lördag 14 apr – söndag 19 aug:

  Children of the Children of the Revolution

  Vad har utopin för personliga konsekvenser? Går det att skapa en tillfällig gemenskap utan att det leder till isolering? Vårens och sommarens utställning på Färgfabriken tar avstamp i dåtiden för att tala om vår samtid. Utställningen äger rum exakt 50 år efter den nu symboliska våren 1968 men reflekterar såväl historiska händelser som den tid vi lever i nu. Utställningen samlar konstnärer ur en generation som delar en gemensam erfarenhet. De är alla, på olika sätt, barn till idealister, uppvuxna i ”alternativa” miljöer inom vänsterrörelsen under den så kallade gröna vågen på 1970- och tidiga 1980-talet. De är barn till en generation som ville skapa ett annat sätt att leva. Dessa konstnärer lärde sig tidigt i livet att avkoda den alternativa normen, och genom konsten blev det möjligt för dem att uttrycka dess komplexitet. En kan säga att detta är en existentiell, rentav biodynamisk utställning: en sammansättning av grekiskans bios [liv] med dynamis [kraft]. Den enkla tanken är att anlägga ett perspektiv som informerar och sätter deras konst i ett nytt sammanhang, och samtidigt belysa någonting som vi alla har gemensamt. Kanske gör detta att både det smärtsamma och det vackra från deras uppväxter träder fram i ett annat ljus. Konstnärerna är nu väletablerade och tillhör själva en generation föräldrar som ställs inför ett dubbelt begär – de vet vad det innebär att vara på en gång utanför och del av ett samhälle, och kan förhålla sig till både konforma och alternativa normer. http:// www.fargfabriken.se

  © Signe Johannessen

   

  Visa Färgfabrikens tidigare utställningar


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
 • Konstkalendern
  annonser:
 • www.kultur1.se
 • www.kulturvalet.se
 • www.konsten.net
 • www.konstperspektiv.nu