Mer info om bilden från förstasidan:

Galleri Lorentzon


Symbol för butik: butikssymbol Kafé: kafesymbol Restaurang: matsymbol Medlem i Svenska Galleriförbundet: Galleriförbundet
  • www.konsten.net
  • www.kulturvalet.se
  • Lidingö konstnarer
  • www.kultur1.se
  • Konst i Roslagen
  • Svenska Konstnärsförbundet